Arvotaidekauppiaiden hakeuduttava rahanpesun valvontarekisteriin joulukuusta alkaen

4.12.2019Kirjoittaja: Rosa Kuosmanen

Rahanpesun valvontaa tehostetaan lisäämällä taidetta myyvät, ostavat ja välittävät yritykset ja yksityiset elinkeinonharjoittajat aluehallintoviraston valvottaviksi joulukuun alusta alkaen.

Lakimuutoksen kohteena olevia taidekauppiaita ovat liiketoimintana taiteen myyntiä, ostamista ja välittämistä harjoittavat galleriat, antiikkiliikkeet ja huutokaupat. Lain piiriin kuuluvat myös toiminimellä taidetta myyvät henkilöt eli myös taiteilijat, jotka myyvät omia teoksiaan toiminimellä.

Lain piirissä olevien toimijoiden tulee rekisteröityä rahanpesun valvontarekisteriin kahden viikon kuluessa siitä, kun ne tulevat rahanpesulain soveltamisalan piiriin eli 14.12.2019 mennessä. Rekisteröityminen on rahanpesulaissa säädetty velvollisuus, jonka noudattamista aluehallintovirasto valvoo. Toiminimellä teoksiaan myyvän kuvataiteilijan tulee hakeutua rekisteriin vasta siinä vaiheessa, kun hänen teosmyyntinsä samalle asiakkaalle ensi kertaa ylittää 10 000 euroa lain voimaantulon jälkeen.

”Taidekauppias tai galleria tulee rekisteröitymisvelvolliseksi, kun sen teosmyynti tai -osto samaksi katsottavalta asiakkaalta tai tämän lähipiiriltä ylittää 10 000 euroa. Suoritukset voivat tulla myös erillisinä, mutta olla sidoksissa toisiinsa. Tämä voi liittyä myös myytävänä tai ostettavan olevaan kohteeseen, esimerkiksi saman taideteoksen koko sarjaan”, kertoo ylitarkastaja Liisa Palola Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Lakimuutos velvoittaa arvokkaiden taideteosten kaupassa taidekauppiasta kiinnittämään erityistä huomiota asiakkaisiinsa.

”Gallerioiden ei tarvitse raportoida taidemyynnistään eteenpäin, vaan seurata itse myyntiään ja asiakkuuksiaan tarkemmin. Taidekauppiaan tulee tunnistaa asiakas ja todentaa tämän henkilöllisyys. Samalla tulee muun muassa tuntea asiakkaan liiketoiminta ja seurata sitä, selvittää asiakkaan tosiasialliset edunsaajat, säilyttää asiakkaan tunnistamistiedot ja ilmoittaa epäilyttävistä liiketoimista rahanpesun selvittelykeskukselle”, Palola toteaa.

Taidegallerioiden tulee myös arvioida omaan toimintaansa kohdistuvia rahanpesuriskejä itselleen laatimassa riskiarviossa ja luoda toimintaohjeet asiakkaan tunnistamista ja riskien hallitsemista varten.

Rahanpesun valvontarekisteri perustuu EU:n neljänteen rahanpesudirektiiviin ja sen pohjalta säädettyyn lakiin, jonka tavoitteena on estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista ja edistää tällaisen toiminnan paljastamista.

”Taidekauppiaiden rekisteröitymisvelvollisuus rahanpesun valvontarekisteriin tehostaa aluehallintoviraston rahanpesulain valvontatyötä ja tekee yhteydenpidosta viranomaisen ja taidekauppiaiden välillä helpompaa.”

Suomen Taiteilijaseura on laatimassa yhteistyössä Aluehallintoviraston kanssa ohjeistusta taiteilijoilta vaadituista toimenpiteistä.

Juttua muokattu 12.12.2019 klo 15.00: Lisätty tarkennus kuvataiteilijoita koskevasta ohjeistuksesta.

Share:

    Taiteilija on Suomen Taiteilijaseuran julkaisema kuvataiteilijan ammattilehti verkossa.