Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee sivustoa osoitteessa taiteilijalehti.fi ja on laadittu 1.12.2020.

Suomen Taiteilijaseura ry vastaa tästä sivustosta ja pyrkii takaamaan tämän verkkosivuston saavutettavuuden kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Sivuston saavutettavuuden toteutti, testasi ja arvioi ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio Konsepto. Sivuston käyttö testattiin myös ruudunlukuohjelmilla (NVDA, VoiceOver) ja näppäimistöllä.

Saavutettavuusseloste liittyy Lakiin digitaalisten palveluiden tarjoamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (EU) 2016/2102. Saavutettavuusselosteen laatimisessa on pyritty noudattamaan EU-komission suomenkielistä mallia saavutettavuusselosteesta sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston ohjeita.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto täyttää saavutettavuusdirektiivin vaatimukset osittain.

Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

  1. Ei kuulu lainsääsännön piiriin
  2. Kohtuuton rasite
  3. Vaatimusten noudattamatta jättäminen

Puutteet saavutettavuudessa

Sivustolla on tällä hetkellä alla luetellut puutteet verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG 2.1 tasot A ja AA) noudattamisessa.

1. Vanhojen uutisten, artikkelien, mielipidekirjoitusten, tapahtumien ja vastaavien saavutettavuus

Aiemmassa ajankohtaissisällön tuotannossa ei ole huomioitu saavutettavuusvaatimuksia. Pääosa ajankohtaissisällöstä on tuotettu ennen 23.9.2019 ja sitä säilytetään sivustolla arkistointitarkoituksessa.

Vanhaa sisältöä ei ole testattu kattavasti, mutta saavutettavuusongelmia saattaa olla ainakin otsikkotasoissa, linkkiteksteissä, kuvien vaihtoehtoisissa teksteissä ja tekstikatkelmien kielen merkitsemisessä.

Saavutettavuusvaatimukset eivät koske ennen 23.9.2019 arkistoitua sisältöä. Sitä uudemman ajankohtaissisällön korjaaminen jälkikäteen olisi kohtuuton rasite.

Vaatimukset jotka eivät täyty:

  • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
  • 1.3.1 Informaatio ja suhteet
  • 1.4.5 Tekstiä esittävät kuvat
  • 3.1.2 Osien kieli
  • (mahdollisesti muitakin vaatimuksia)

Palaute saavutettavuudesta

Huomasitko saavutettavuuspuutteen sivustollamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Voit antaa saavutettavuuspalautetta sähköpostitse osoitteeseen rosa.kuosmanen@artists.fi.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna siitä ensin palautetta meille. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

Verkkosivusto: saavutettavuusvaatimukset.fi
Sähköposti: saavutettavuus@avi.fi
Puhelin: 0295 016 000 (vaihde)

Taiteilija on Suomen Taiteilijaseuran julkaisema kuvataiteilijan ammattilehti verkossa.