50 000 euron nimetön lahjoitus Kuvataiteilijain huoltosäätiölle

10.10.2017Kirjoittaja: Anna Salonen

 Kuvataiteilijain huoltosäätiö vastaanotti kesällä 50 000 euron nimettömän lahjoituksen. Rahat sijoitetaan ja niiden tuotto käytetään taiteilijoille myönnettäviin tarveharkintaisiin avustuksiin.

Kuvataiteilijain huoltosäätiön asiamies Kirsi Korhonen kertoo säätiön saaneen yllättäen 50 000 euron nimettömän lahjoituksen. Korhonen huomasi lahjoituksen kesällä 2017 käydessään läpi huoltosäätiön taloutta. Aluksi hän hämmästyi ja mietti, oliko käynyt jokin erehdys, sillä säätiö vastaanottaa harvoin vastaavan suuruisia lahjoituksia – myös nimettömyys ihmetytti.

”Emme ole saaneet näin isoa lahjoitusta pitkään aikaan, pienempiä kylläkin. Esimerkiksi Taidemaalariliitto lahjoittaa säännöllisesti kerran vuodessa rahaa säätiölle”, sanoo Korhonen.

Mutta miten lahjoitus käytetään? Korhosen mukaan rahoja ei laiteta sellaisenaan jakoon, vaan ne sijoitetaan. Säätiön hallituksen on tarkoitus kokoontua syksyllä. Silloin sijoittamista suunnitellaan yhdessä varainhoitajan kanssa, kertoo Korhonen. Hän painottaa, että sijoittamisen tavoitteena on kasvattaa vuosittain käytössä olevaa avustuspottia. Tärkeää on, että huoltosäätiöllä on varaa jakaa avustuksia myös tulevina vuosina.

Huoltosäätiöltä kertaluontoista tukea vähävaraisille taiteilijoille

Kuvataiteilijain huoltosäätiö myöntää kertaluontoisia avustuksia seuraavien periaatteiden mukaisesti:

Vanhuusavustusta voidaan myöntää kuusikymmentä vuotta täyttäneille kuvataiteilijoille, joiden taloudellinen toimeentulo on niukka.

Sairaus- tai työkyvyttömyysavustusta voidaan myöntää sairastuneille tai työkyvyttömiksi tulleille kuvataiteilijoille, jotka sairauden tai työkyvyttömyyden vuoksi eivät voi turvata toimeentuloaan varallisuudellaan, omalla työllään tai yhteiskunnan antaman taloudellisen tuen turvin.

Hautausavustusta voidaan myöntää kuvataiteilijan kuoltua hänen lähimmille omaisilleen.

Avustukset on tarkoitettu Muu ry:n, Suomen Kuvanveistäjäliiton, Suomen Taidegraafikoiden, Taidemaalariliiton ja Valokuvataiteilijoiden liiton jäsenille.

”On hyvin myönteinen signaali, että jokin henkilö tai taho on huomannut, että kuvataiteilijan ansainta on selkeästi pienempää kuin suomalaisella keskimäärin ja alhaisempaa kuin muiden taiteen alan taiteilijoiden”, sanoo Korhonen.

Hän pohtii, että kenties viesti kuvataiteen kentän kaipaamista rakenteellisista uudistuksista on herättänyt ajatuksen siitä, että vaikkei yksittäinen ihminen pysty muuttamaan rakenteita, niin lahjoittamalla rahaa huoltosäätiölle hän voi auttaa vähävaraisia taiteilijoita.

”Huoltosäätiö voi sitten avustaa sellaisia henkilöitä, joilla on akuutti tarve saada apua. Säätiön säännöissä on määritelty minkälaisissa tapauksissa hallitus voi myöntää kertaluontoisen avustuksen”, Korhonen toteaa.

Kuvataiteilijain huoltosäätiö myöntää taiteilijoille ja heidän omaisilleen erilaisia tarveharkintaisia avustuksia. Taiteilijat voivat hakea vanhuusavustusta tai sairaus- tai työkyvyttömyysavustusta. Lisäksi taiteilijan omaiset voivat hakea hautausavustusta. Periaatteet kertaluontoisten avustuksien myöntämiseen on määritelty Suomen Taiteilijaseuran nettisivulla.