Alfred Kordelinin säätiön apurahat suurille kulttuurihankkeille jaettu

26.3.2018

Alfred Kordelinin säätiö jakoi perjantaina 23. maaliskuuta suuret kulttuurihankkeet -apurahaa yhteensä noin 750 000 euroa.

Apurahahaku järjestettiin tammikuussa 2018. Hakemuksia tuli yhteensä 187 kappaletta, joista 168 oli osoitettu ensisijaisesti kulttuuriin ja 19 tieteeseen. Apurahaa saivat muun muassa Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin säätiö ja Nykytaiteen museo Kiasma.

Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin säätiö sai 60 000 euron suuruisen apurahan. Säätiö ja sen yhteistyökumppanit ISCP-residenssikeskus (International Studio & Curatorial Program) ja Frame Contemporary Art Finland (Frame) tarjoavat taiteilijoille ja kuraattoreille mahdollisuuden kansainvälistyä ja syventää osaamistaan New Yorkissa ISCP:n ohjelman sekä residenssin avulla. Hanke mahdollistaa myös kahdenvälisen kuraattoriyhteistyön tuomalla ulkomaiset kuraattorit Suomeen.

Kiasma Commission by Kordelin -hanke sai apurahaa 180 000 euroa. Hankkeessa Kiasma valitsee vuosittain taiteilijan, joka tuottaa tilausteoksen museon nimikkotilaan. Teos liitetään Kansallisgallerian ja Kiasman pysyviin kokoelmiin. Työnsä tueksi taiteilija saa moniammatillisen tiimin sekä Kiasman, Framen ja Ulkoministeriön verkostot ja resurssit. Tarkoituksena on tukea taiteilijoiden urakehitystä ja verkottumista kansainvälisten taidetoimijoiden kanssa.

Alfred Kordelinin säätiö myöntää apurahoja ja palkintoja tutkijoille, taiteilijoille ja kulttuurin kentällä toimiville yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille. Suuret kulttuurihankkeet -apurahan saivat tänä vuonna myös Helsingin yliopiston Tieteen kansallinen termipankki, Suomen Merimuseo, Turun yliopiston arkeologian laitos, Suomen Kirjallisuuden Seura SKS sekä Helsingin Barokkiorkesterin yhdistys.