Asiantuntijatyöryhmä valmistelee museoiden rahoituksen uudistusta

1.9.2016
Työryhmän puheenjohtaja muusikko  Jaakko Kuusisto.
Työryhmän puheenjohtaja muusikko Jaakko Kuusisto.

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on asettanut asiantuntijatyöryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus museoiden, teattereiden  ja orkestereiden valtionosuusjärjestelmän uudistamiseksi. Työryhmän on tarkoitus esittää ehdotuksensa uudistukseksi ensi syksynä. Työryhmän puheenjohtajana on muusikko Jaakko Kuusisto.

Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan kulttuurin valtionosuusjärjestelmän uudistuksen tavoitteena on kehittää rahoitusjärjestelmää siten, että se ottaa paremmin huomioon toimijakentässä ja yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset ja tulevaisuuden haasteet, tukee laadukasta ja vaikuttavaa toimintaa sekä kannustaa uudistuksiin. Taide- ja kulttuuripalveluita tulee olla tarjolla eri puolilla Suomea.

”Valtionosuusjärjestelmällä on ehdottomat vahvuutensa. Samalla nykyinen järjestelmä on jäykkä ja sulkee uusia toimijoita rahoituksen ulkopuolelle. Vaatimukset järjestelmän remontista ovat siis hyvin ymmärrettäviä. Haluaisin, että uusi järjestelmä tukisi ammattilaistemme tekemää korkeatasoista kulttuuria, toisi lisää liikettä ja kannustimia toiminnan kehittämiseen ja antaisi mahdollisuuksia uusille toimijoille, myös vapaalle kentälle”, kertoo ministeri Sanni Grahn-Laasonen tiedotteessa.

Työryhmä valmistelee uuden rahoitusjärjestelmän pääperiaatteita tämän syksyn aikana yhdessä Sitran ja kulttuurialan edustajien kanssa. Ensi keväästä alkaen työryhmä valmistelee ehdotustaan rahoitusjärjestelmän uudistamiseksi ja valmistelee tarvittavat säädösmuutosehdotukset.

Työryhmän puheenjohtajana on muusikko Jaakko Kuusisto. Jäseniä ovat museonjohtaja Kati Kivimäki (Forssan museo), museonjohtaja Kalle Kallio (Työväenmuseo Werstas), pääsihteeri Kimmo Levä (Suomen museoliitto), museotoimenjohtaja Päivi Partanen (Lappeenrannan museot), toiminnanjohtaja Maaria Kuukorento (Teatterikeskus ry), näyttelijä Jarkko Lahti, ohjaajantaiteen professori Saana Lavaste (Taideyliopisto), toiminnanjohtaja Tommi Saarikivi (Suomen Teatterit ry), johtaja Joachim Thibblin (Espoon kaupunginteatteri), sirkustaiteilija Petri Tuominen, toiminnanjohtaja Jussi Fredriksson (Flame Jazz), intendentti Teemu Kirjonen(Sinfonia Lahti), lehtori Tapani Länsiö (Sibelius-Akatemia), toiminnanjohtaja Aila Sauramo (Suomen Sinfoniaorkesterit ry), erityisasiantuntija Johanna Selkee (Suomen Kuntaliitto), erityisasiantuntija Veli-Markus Tapio (Suomen Kulttuurirahasto) sekä projektijohtaja Helena Mustikainen (Sitra, varapuheenjohtaja 1-vaiheessa, jäsen 2-vaiheessa) ja ylijohtaja Riitta Kaivosoja (opetus- ja kulttuuriministeriö, jäsen 1-vaiheessa, varapuheenjohtaja 2-vaiheessa).

Valtionosuuden piirissä on tällä hetkellä 121 museota, 57 teatteria ja 28 orkesteria.