AV-arkki ja KAVI yhteistyöhön mediataiteen pitkäaikaisarkistoinnissa

11.2.2016
Pink Twins: Parametronomicon, 2015.
Pink Twins: Parametronomicon, 2015.

AV-arkki aloittaa yhteistyön KAVIn kanssa jäsentensä teosten pitkäaikaisarkistoimiseksi. Tavoitteena on arkistoida mediataidetta pitkäaikaisesti organisaatioon, jolla on turvattu tulevaisuus ja riittävät resurssit. Digitaaliset sisällöt ovat erittäin haavoittuvia, joten kestävien arkistointiratkeisujen etsimisellä on AV-arkin mukaan jo kiire.

AV-arkin koordinoima hanke mediataiteen pitkäaikaisarkistoimiseksi on käynnistynyt viime vuonna. Projekti toteutetaan yhteistyössä muiden Mediataideverkoston jäsenjärjestöjen kanssa. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen tavoitteena on luoda yhteyksiä valtiollisiin muistiorganisaatioihin (esim. Kansalliskirjasto ja KAVI) sekä aloittaa yhteistyö mediataiteen pitkäaikaisarkistoimiseksi. 

AV-arkin mukaan on tärkeää, että mediataidetta arkistoivat muutkin tahot kuin yksittäiset taiteilijat, taiteilijayhdistykset ja entusiastit. Varsinaisen pitkäaikaisarkistoinnin pystyvät takaamaan ainoastaan organisaatiot, joilla on turvattu tulevaisuus ja riittävät resurssit.

Arkistointiratkaisujen löytämisellä on jo kiire, sillä digitaaliset sisällöt ovat erittäin haavoittuvia ja helposti tuhoutuvia.

AV-arkki korostaa myös, että arkistointiratkaisujen löytämisellä on jo kiire, sillä digitaaliset sisällöt ovat erittäin haavoittuvia ja helposti tuhoutuvia.

AV-arkin ja KAVIn yhteistyö tarkoittaa, että myös elokuvamaista mediataidetta voidaan ottaa KAVIn kokoelmiin. Suurin osa AV-arkin levityksessä olevista, nauhamuotoisista media- ja videotaidetaideteoksesta täyttää tämän ehdon. KAVIssa teokset arkistoidaan tuplakopioina nauhoille CSC:n (valtion omistaman tieteen tietotekniikan keskuksen) toimesta.