EU rahoittaa 1,6 miljoonalla eurolla pakolaisten kotouttamista tukevia kulttuuri- ja av-alan hankkeita

16.3.2016

EU:n Luova Eurooppa -ohjelmassa on käynnistynyt haku hankkeille, joilla tavoitellaan pakolaisten kotoutumisen ja integraation helpottamista. Hakuaika päättyy 28.4.2016.

Rahoitus on tarkoitettu kulttuuri- ja audiovisuaalisen alan sekä muiden kotoutumista tukevien alojen yhteishankkeille. Hankkeiden tulee edistää pakolaisten kotoutumista eurooppalaisiin yhteisöihin ja vahvistaa esimerkiksi monimuotoisuuden ymmärtämistä, demokraattisia arvoja ja kulttuurienvälistä vuorovaikutusta.

Kaikkiaan rahaa on jaossa 1,6 miljoonaa euroa. rahoitusta saa 8-12 hanketta, joiden saama tuki on 100 000–200 000 euroa. Hankkeet voivat olla pisimmillään kaksivuotisia.

Hakijana voi olla organisaatio, joka edustaa kulttuuri- tai audiovisuaalista alaa. Hankkeessa on oltava lisäksi mukana vähintään kaksi muuta organisaatiota. Osallistujia tulee olla kahdesta eri maasta. Kulttuuri- ja audiovisuaalialan toimijoiden lisäksi mukaan toivotaan niitä tahoja, jotka suoraan tekevät työtä pakolaisten kanssa.

Tavoitteena on, että hankkeiden toimintamalleja ja tuloksia voidaan tehokkaasti jakaa ja hyödyntää myös muualla Euroopassa. Suomessa hakijoita neuvovat Luova Eurooppa -yhteyspiste CIMOssa  ja Suomen Elokuvasäätiössä.

Hakuilmoitus CIMOn sivuilla