Galleriat voivat nyt hakea tukea kehittämishankkeisiin

21.6.2017
Valokuvagalleria Hippolyte. Kuva: Marja Helander.

Visuaalisen taiteen välittäjäportaalle on tänään avattu uusi avustusmuoto. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää noin 230 000 euroa hankkeisiin, jotka parantavat visuaalisen taiteen välittäjäportaan liiketoimintaosaamista, lisäävät taiteen myyntiä ja parantavat taiteilijoiden toimeentuloa.

 

OKM kertoo, että avustuksella voidaan kehittää esimerkiksi taidegallerioiden liiketoimintaa, taidegallerioiden digitaalista myyntiä, taidelainaamotoimintaa tai agentuuritoimintaa. Avustusta voi saada myös kansainvälistymiseen.

 

Avustus liittyy taidenäyttelyiden sopimus- ja korvauskäytäntöjä selvittäneen opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän  loppuraportissa esitettyihin kehittämis- ja toimenpide-esityksiin. Toinen nyt toteutettavista esityksistä on museoille myönnettävä tuki taiteilijoiden näyttelykorvauksiin.

Työryhmä totesi raportissaan tavoitteeksi, että galleriat luopuisivat näyttelyvuokran perimisesta, ja tulot tulisivat sen sijaan myyntiprovisiosta.

STS:n ja Ornamon kyselyssä 71 % vastaajista kertoi, että gallerianäyttelyn menot ovat tuloja suuremmat. Silti 92 % oli sitä mieltä, että gallerianäyttelyn pitäminen on erittäin tai jokseenkin tärkeää oman uran kannalta.