Grahn-Laasonen: Museoille suositukset näyttelyiden korvauskäytännöistä

25.1.2016
Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen. Kuva: Laura Kotila, valtioneuvoston kanslia
Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen. Kuva: Laura Kotila, valtioneuvoston kanslia

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on vastannut kansanedustaja Eeva-Johanna Elorannan (sd) kirjalliseen kysymykseen taidenäyttelyiden korvauksista. Ministeri viittaa vastauksessaan opetus- ja kulttuuriministeriön asettamaan työryhmään, joka on selvittänyt taidenäyttelyiden järjestämiseen liittyviä sopimus- ja korvauskäytäntöjä. Grahn-Laasosen mukaan työryhmän helmikuussa julkaistava raportti sisältää suositukset hyviksi sopimus- ja korvauskäytännöiksi  sekä niiden edistämiseksi valtion rahoittamissa museoissa samoin kuin näyttelytoiminnassa yleisemminkin.

Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta kysyi joulukuussa kirjallisessa kysymyksessään ”Mitä hallitus aikoo tehdä sen mahdollistamiseksi, että kuvataitelijat saavat jatkossa korvauksen teosten esittelystä ja näyttelyn eteen tehdystä työstä valtion rahoittamissa museoissa?” Eloranta vetoaa kysymyksessään siihen, että taidenäyttelyn pitäminen on kuvataiteilijan työn ydin, josta taiteilijan tulee saada korvaus.

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on nyt vastannut Elorannan kysymykseen, ja hän painottaa vastauksessaan OKM:n asettaman työryhmän merkitystä asian edistämisessä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön keväällä 2015 asettama työryhmä on selvittänyt taidenäyttelyiden järjestämiseen liittyviä sopimus- ja korvauskäytäntöjä.

”Tiedossa oli, että Suomessa on olemassa erilaisia käytäntöjä näyttelynjärjestäjän ja näyttelyyn osallistuvan taiteilijan välisistä sopimuksista ja korvauksista. Näistä käytännöistä sekä kustannusten jakautumisesta näyttelynjärjestäjän jataiteilijan välillä puuttui kattavaa tietoa, jota työryhmä on selvittänyt”, toteaa ministeri Grahn-Laasonen vastauksessaan.

Ministeri paljastaa työryhmän tulevasta loppuraportista, että se tulee sisältämään suositukset hyviksi sopimus- ja korvauskäytännöiksi sekä niiden edistämiseksi valtion rahoittamissa museoissa samoin kuin näyttelytoiminnassa yleisemminkin.

”Tämän lisäksi työryhmän raportti sisältää muita ehdotuksia näyttelytoiminnan taloudellisen kannattavuuden parantamiseksi tähtääviksi toimenpiteiksi”, Grahn-Laasonen vastaa.

Työryhmän raportti julkaistaan helmikuussa 2016. Su0men Taiteilijaseuraa edustaa OKM:n työryhmässä seuran edellinen puheenjohtaja Satu-Minna Suorajärvi. STS:n tavoite on saada Suomeen näyttelypalkkiosopimusta, joka takaa kuvataiteilijalle palkkion tai korvauksen museonäyttelyn eteen tehdystä työstä. STS on osana OKM:n työryhmän työskentelyä laatinut kansainvälisen vertailun, joka paljastaa, että näyttelypalkkioista käydään parhaillaan keskustelua ympäri maailmaa. Useissa maissa on julkaistu joko valtakunnalliset tai alueelliset suositukset näyttelypalkkioista tai taiteilijan työtunneista maksettavista palkkioista.