Hallituksen kärkihankerahaa jaossa – nyt haetaan toimivia taide- ja kulttuuripalvelujen malleja soteen

19.9.2016

Taiteen edistämiskeskus avaa lokakuussa avustushaun hankkeille, jotka juurruttavat taide- ja kulttuuripalveluja sote-toimintaan. Valtionavustus liittyy hallituksen kärkihankkeeseen, jossa taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta parannetaan laajentamalla prosenttiperiaatetta sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Taiteen edistämiskeskukselta (Taike) voi lokakuussa hakea avustusta olemassa olevien hyvien käytäntöjen levittämiseen tai toimintatapojen kehittämiseen ja toteuttamiseen. Avustus on tarkoitettu taide- ja kulttuuripalveluiden juurruttamiseksi osaksi sote-toimintaa.

Avustus on tarkoitettu pääasiallisesti sosiaali- ja terveyspalveluja tuottaville oikeuskelpoisille toimijoille kuten kunnille, kuntayhtymille, järjestöille, yrityksille ja säätiöille. Hakijana voi olla myös kulttuuri- tai taidealan yhteisö, jos toiminta on suunniteltu ja se toteutetaan yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa ja toiminnan juurtumisen edellytykset täyttyvät.

Hallituksen kärkihankkeelle on varattu kaikkiaan kahden miljoonan euron rahoitus kolmivuotiskaudelle 2016–2018. Nyt käynnistyvällä toisella kierroksella painottuu erityisesti toimivien toiminta- ja rahoitusmallien löytyminen. Taiteen edistämiskeskus käynnistää valtionavustuksen toisen haun syyskuun lopussa. Hakuaika on 30.9.–2.11.2016. Haettavat avustukset on tarkoitettu käytettäväksi vuosina 2017–18. Jaettava summa on noin 400 000 euroa.

Valtionavustus liittyy hallituksen kärkihankkeeseen. Kolmivuotisen hankkeen aikana pyritään vaikuttamaan taiteen ja kulttuuripalvelujen juurtumiseen osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Ensimmäinen hakukierros oli keväällä 2016, ja siihen tuli 80 hakemusta. Rahoitusta myönnettiin viidelle toimijalle.

Lue lisää ensimmäisen hakukierroksen päätöksistä:

Prosenttiperiaate laajenee soteen – ensimmäiset avustukset myönnettiin isoille hankkeille