Järvenpään taidemuseo ja Naantalin museo pääsivät valtionosuuden piiriin

18.11.2016Kirjoittaja: Miisa Pulkkinen

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on päättänyt teattereiden, orkestereiden ja museoiden valtionosuuksista. Ne saavat ensi vuonna toimintaansa rahoitusta valtionosuuksina yhteensä noin 105,9 miljoonaa euroa. Valtionosuuden piiriin hyväksyttiin kaksi uutta museota.

Teattereiden valtionosuudet ovat ensi vuonna yhteensä noin 54,3 miljoonaa euroa, orkestereiden noin 18,8 miljoonaa euroa ja museoiden noin 32,8 miljoonaa euroa. Niiden saamat valtionosuudet pienenevät jonkin verran tämänvuotisista.

Pienennys johtuu kilpailukykysopimuksesta, joka leikkaa kunnallisten ja kuntayhtymien rahoittamien tahojen valtionosuutta lomarahaleikkauksen verran. Edellytyksenä valtionosuuksien maksamiselle päätetyn suuruisina on, että eduskunta hyväksyy vuoden 2017 talousarvioesityksen.

Ensi vuoden alusta valtionosuuden piiriin hyväksyttiin kaksi uutta museota: Järvenpään taidemuseo ja Naantalin museo. Naantalin museo yhteydessä toimii nykytaiteen galleria Naantalin taidehuone.  Uudet museot mukaan lukien valtionosuuden piiriin kuuluisi ensi vuonna 123 museota. Museoille osoitettuja henkilövuosia on 1 183 eli saman verran kuin tänä vuonna. Henkilötyövuoden arvonlisäveroton yksikköhinta on 62 920 euroa.

Valtionosuusjärjestelmän uudistusta käsittelee parhaillaan asiantuntijatyöryhmä, jonka ministeri Grahn-Laasonen asetti elokuussa.

Työryhmän työ jakautuu kahteen vaiheeseen: parhaillaan työryhmä valmistelee ehdotuksensa uuden rahoitusjärjestelmän pääperiaatteiksi Sitran fasilitoimana. Osa työtä ovat Sitran järjestämät sidosryhmätapaamiset, joihin on kutsuttu koko kulttuurikentän edustajat. Syksyn työskentelyn tuloksena syntyy Sitran toimittama julkaisu, joka kokoaa ns. teesien muotoon kulttuurikentän näkemykset tulevaisuudessa rahoitusta ohjaavista periaatteista.

Toisessa vaiheessa, helmi-lokakuussa 2017, työryhmä laatii ehdotuksen rahoitusjärjestelmän uudistamiseksi ja valmistelee tarvittavat säädösmuutosehdotukset.

Näillä näkymin työryhmä ei käsittele uudistuksia kuvataiteen asemaan valtionosuusjärjestelmässä.