Kärkihankkeiden rahoitus varmistui – kuntien menoille asetettiin katto

11.9.2015Kirjoittaja: Miisa Pulkkinen
Kuva: Valtioneuvoston kanslia, Janne Suhonen.
Kuva: Valtioneuvoston kanslia, Janne Suhonen.

Hallitus vahvisti budjettiriihen päätteeksi, että hallitusohjelmaan kirjatut kärkihankkeet toteutuvat. Myös kulttuurin kärkihanke etenee. Tarkat summat selviävät syyskuun lopussa.

Hallitus on sopinut ensi vuoden budjettiesityksestä budjettiriihessä, jossa sovittiin myös julkisen talouden suunnitelmasta vuodelle 2019 saakka. Samalla varmistui, että hallituksen kärkihankkeet toteutuvat suunnitellusti. Kärkihankkeiden hinta on 1,6 miljardia euroa vuosille 2016-2019. Ensi vuonna potista käytetään 220 miljoonaa euroa.

Yksi hallitusohjelmaan kirjatuista 26 kärkihankkeesta on kulttuurin ja taiteen kärkihanke, jossa edistetään mm. taiteen saavutettavuutta ja prosenttiperiaatetta. Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on aiemmin kertonut, että kyseiseen hankkeeseen sijoitetaan 10 miljoonaa euroa. Ministerin mukaan hallitus parantaa taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta mm. siten, että prosenttiperiaate laajenee esittäviin taiteisiin.

Hallituksen budjettiriihessä linjattiin myös, että jatkossa valtion kunnille aiheuttamille menoille asetetaan yläraja. Menokatto rajoittaa valtion toimenpiteistä kunnille aiheutuvaa painetta.

Vaikka kulttuuriin ja taiteeseen ei tällä hallituskaudella kohdistu suuria ja suoria leikkauksia, huolta on herättänyt kuntien aiempaa suurempi vapaus päättää omista kulttuuripalveluistaan. Hallitus toivoo, että kunnat voitaisiin lakimuutoksella vapauttaa noudattamasta esim. museo-, kirjasto- sekä teatteri- ja orkesterilakia ja lakia kulttuuritoiminnasta kunnissa. Tämä saattaa johtaa siihen, että kunnat voivat leikata kulttuurimenojaan rajustikin. Lakeihin kuuluu myös taiteen perusopetus, jota hallitus toisaalta edistää kärkihankkeissaan.

Valtioneuvosto hyväksyy vuoden 2016 talousarvioesityksen 28. syyskuuta. Tuolloin julkaistavasta esityksestä selviää, kuinka kulttuurille ja taiteelle osoitetut kärkihankerahat jakautuvat.