Kulttuurin tulevaisuustyöryhmä julkisti ehdotuksensa: mukana kulttuuribudjetin nosto ja freelancereiden aseman parantaminen

17.6.2022Kirjoittaja: Hanna Hannus
Kuva: OKM / Katarina Koch

Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuurialan tulevaisuustyöryhmä on julkistanut ehdotuksensa siitä, miten kulttuuriala elpyy ja vahvistuu seuraavalla hallituskaudella.

Kulttuurialan tulevaisuutta selvittänyt työryhmä luovutti ehdotuksensa tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkoselle (kesk.) 14. kesäkuuta.

Edellinen tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) asetti kesällä 2021 työryhmän ratkaisemaan kulttuurialan jälleenrakennuksen ja tulevaisuuden haasteita. Kulttuurialan tulevaisuustyöryhmän tehtävänä oli laatia ehdotuksia taide- ja kulttuurialan elpymiseksi ja vahvistamiseksi Suomessa. Taustalla oli koronapandemian aiheuttamat vaikeudet kulttuurialalle, mutta muutoinkin tarve nostaa esiin kulttuurin asiaa yhteiskunnassa.

Työryhmä haluaa nostaa taiteen ja kulttuurin rahoituksen valtion talousarviossa (luku 29.80.) yhteen prosenttiin talousarvion menoista vuoteen 2027 mennessä. Ryhmä ehdottaa niin ikään, että vuonna 2023 alkavalla hallituskaudella eduskunnalle annetaan kulttuuripoliittinen selonteko, jossa otetaan huomioon laajasti luovia aloja koskevat asiat.

Raportti kiinnittää huomiota erityisesti kulttuurialan freelancereiden vaikeaan asemaan. Yhtenä ehdotuksena työryhmä vaatii valtion ja kuntien sitoutuvan reilun taiteen periaatteisiin.

Työryhmän ehdotusten listalla on niin ikään taiteilija-apurahojen määrän lisääminen ja tason korottaminen sekä taiteilijaeläkkeiden määrän lisääminen. Mukana on myös selvitettävänä kokeilu taiteilijapalkasta siten, että kokeilu ei vähentäsi työskentelyapurahoja eikä rajoittaisi taiteellista vapautta.

Työryhmässä kuvataiteen alaa edusti Suomen Taiteilijaseuran puheenjohtaja Teemu Mäki.

Työryhmän raportin alkuun on koottu kulttuurin ja taiteen myönteisiä vaikutuksia niin hyvinvoinnille kuin taloudelle ja yhteiskunnalle laajemminkin. Työryhmän työskentelyn yhteydessä tuotettiin uutta tutkimustietoa, muun muassa Säätiöt ja rahastot ry:n kanssa laaja päättäjäkysely kulttuuria koskevista arvostuksista ja mielipiteistä.

Ajallisesti ehdotukset on suunnattu ennen kaikkea vuonna 2023 alkavalle uudelle hallituskaudelle.