Kunnallisvaalit 2012

12.9.2012

Teksti: Harri Hirvonen

Vaalitentti kulttuurin ja kuvataiteen kysymyksistä

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto (SKjL) on ideoinut vaalitentin, jonka perusajatuksena on kunnallisvaaliehdokkaitten ”kulttuurikunnon” testaaminen mahdollista tulevaa luottamustoimea varten kulttuurin ja kuvataiteen kysymyksistä.

Konsepti on varsin selkeä ja helposti toteutettavissa. Taiteilijaseurat ja -yhdistykset eri puolilla maata järjestävät paikkakunnillaan tilaisuuksia, joissa keskustellaan ehdokkaitten kanssa, tunnustellaan heidän tietoisuuttaan kuvataiteen asemasta paikkakunnalla sekä halusta vaikuttaa alueensa kuvataideasioihin poliittisessa päätöksenteossa. Tämän tyyppinen keskustelu on samalla hyvä alku tulevalle yhteistyölle päättäjien kanssa.

SKjL tukee vaalitenttien toteuttamista sekä koordinoi niiden onnistumista. Vaaleista tehdään tutkimus, jossa tarkastellaan kuinka aktiivisesti kulttuuri- ja taidepainotteisia vaalitenttejä järjestettiin, miten aktiivisesti vaaliehdokkaat osallistuivat keskusteluun, ja kuinka ehdokkaat sijoittuivat kunnalliselämään.

Tilaisuuksia varten on liitto laatinut yhdistyksille valmiita kysymyksiä jotka koskevat kuvataiteilijain työtä ja asemaa. Vaalikysymykset on laadittu siten, että niissä on aluksi informatiivinen ja johdatteleva osuus, jonka jälkeen seuraa varsinainen kysymys. Luonnollista on, että yhdistykset esittävät myös omia, paikkakuntansa olosuhteisiin liittyviä kysymyksiä.

Vaalikeskustelussa on kannattavaa tehdä mahdollisimman paljon yhteistyötä tiedotusvälineitten kanssa. Vaalitenttien saama julkisuus nostaa niiden painoarvoa ja herättää tervetullutta keskustelua kuvataiteen tilasta. Vaalitenttien järjestelyn yhteydessä on syytä “pommittaa” mediaa ottamalla aktiivisesti yhteyttä paikallisiin tiedotusvälineisiin.

Kuvataiteilija tarvitsee aina puolestapuhujia. Taiteilijaseurojen ja -yhdistysten sekä yksittäisten taiteilijoiden aktiivisuus asiassa on tärkeää koko taidekentälle.

Kirjoittaja on Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton pääsihteeri.