Magenta-hanke kehittää uusia kuvataiteen palveluja Lappiin

7.5.2013
Torniossa toukokuussa 2012 pidetyt Taidebileet innostivat, inspiroivat ja kannustivat luovaan toimintaan. (Kuvaaja: Henri Hagman)
Torniossa toukokuussa 2012 pidetyt Taidebileet innostivat, inspiroivat ja kannustivat luovaan toimintaan. (Kuva: Henri Hagman)

Teksti: Merja Briñón

Lapissa toteutetun Magenta-hankkeen yhtenä päätavoitteena on työllistää alueen kuvataiteilijoita kehittämällä heidän kanssaan yhteistyössä uusia, taiteilijan asiantuntijuuteen perustuvia kuvataiteen palveluja. Taiteilijalähtöiset palvelujen suunnitteluprosessit toteutettiin palvelumuotoilun työkaluja hyödyntäen. Tässä artikkelissa esitellään kaksi uutta visuaalisen taiteen tuotetta, joita ovat Taidebileet ja Lasten Taidekarnevaalit.

Vuosina 2011-13 toteutetun Magenta-hankkeen (ESR) lähtökohtana on lappilaisten taiteilijoiden työllisyyden ja toimintaedellytysten parantaminen taiteilijoiden täydennyskoulutuksen ja manageriosaamisen kehittämisen avulla. Hanke on työllistänyt Lapin alueen taiteilijoita yhteistyöyrityksissä ja -kunnissa tapahtuviin eri sisältöisiin taideprojekteihin. Projektien lähtökohtana ovat olleet yritysten ja kuntien tarpeet sekä ammattimaisen kuvataiteen kentän kehittäminen ja visuaalisen taiteen merkityksen nostaminen Lapissa. Magenta-hankkeen toteuttajina toimivat Lapin taiteilijaseura, Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut ja taiteiden tiedekunta sekä Lapin taidetoimikunta.

Kuvataiteen palvelujen suunnittelun lähtökohtana oli kuvataiteilijan asiantuntijuuden tunnistaminen, taiteilijan työllistäminen ja palvelumuotoilun hyödyntäminen suunnitteluprosessissa. Palvelumuotoilu tarkoittaa kokonaisvaltaista ja asiakaslähtöistä tapaa suunnitella ja kehittää palveluja muotoilun metodeja ja työkaluja hyväksikäyttäen.

Hankkeessa järjestettiin yhteensä kymmenen neljän tunnin mittaista palvelumuotoilutyöpajaa, jotka keskittyivät asiakasymmärryksen muodostamiseen, kohderyhmän määrittelemiseen sekä uusien palveluiden ideointiin, suunnitteluun, prototypiointiin ja pilotointiin. Palvelumuotoilutyöpajat toteutettiin asiantuntijaryhmissä, joihin kutsuttiin eri alojen ammattilaisia hyvinvoinnin, matkailun, koulutuksen, visuaalisen taiteen ja muotoilun aloilta asiakasnäkökulmaa unohtamatta. Työpajoissa kehitettyjä palveluja pilotoitiin Magenta-hankkeen yhteistyöyrityksissä ja -kunnissa. Palvelumuotoilutyöpajojen suunnittelusta ja toteuttamisesta päävastuussa olivat muotoilija Salla-Mari Koistinen ja manageri Merja Briñón.

”Magenta-hankkeessa työskentely ja uusien palveluiden kehittäminen on merkinnyt minulle mielekästä tapaa käyttää omaa ammattitaitoani sekä opettajana että taiteilijana. Taidebileiden ja Lasten Taidekarnevaalien avulla halusin tehdä taide-elämyksestä yhteisöllisen ja viedä kuvataidetta lähemmäksi osallistujaa. Ymmärrys taiteeseen ja luovuuteen löytyy kaikista ihmisistä.” pohtii kuvataiteilija Riikka Jokiaho.

Taidebileet ja Lasten Taidekarnevaalit vievät osallistujat luovaan mielentilaan

Taidebileet on elämyksellinen aikuisten kuvataidetyöpaja, joka virittää osallistujan heittäytymään maalaamisen maailmaan ilman paineita rentoutuen ja hauskaa pitäen. Taidebileet luovat osallistuvalle ryhmälle ti­laisuuden hauskaan yhdessäoloon ja tuottavat elämyksen luovasta mie­lentilasta. Taidebileet toteutetaan action painting -maalauksen hengessä tilassa, josta musiikilla, väreillä ja videokoosteilla rakennetaan inspiroiva ympäristö. Työpajan ohjaajat toimivat väritarjoilijoina sekä oppaina ja taidekeskustelijoina osallistujien mielentilaan ja toiveisiin sopeutuen. Taidebileiden hengessä mukana on myös action painting -mestari Jackson Pollock videon välityksellä. 60-luvun New Yorkin taiteilijakaupunginosan Sohon vapaa henki leijailee työpajan yllä free-jazzin muodossa.

Taidebileet sopii ohjelmaksi esimerkiksi yritysten virkistyspäivään, pikkujouluihin tai seminaarien yhteyteen. Taidebileet lanseerattiin lokakuussa 2011 Lapin taidetoimikunnan järjestämässä Hyvinvointia kulttuurista Lapissa -seminaarissa Kulttuuritalo Korundissa. Taidebileet-konseptin ovat ideoineet ja kehittäneet kuvataiteilijat Riikka Jokiaho ja Henri Hagman yhdessä manageri Merja Briñónin kanssa.

Magenta-hankkeessa syntyneestä Taidebileet-konseptista kehitettiin Torniossa lasten versio: Lasten Taidekarnevaalit, joita lähdettiin suunnittelemaan taiteilijoiden omista intresseistä ja lähtökohdista käsin. Tavoitteena oli luoda lapsille elämyksellinen kuvataiteen työpaja, jossa voi kokea maalaamisen luovan ja inspiroivan ilmapiirin heittäytyen ja yhdessä tekemällä. Lasten Taidekarnevaaleissa on kaksi vaihtoehtoista teemaa: viidakko tai vesi. Taidekarnevaalien kehittämisen tavoitteena uuden palvelun suunnittelemisen lisäksi oli kasvattaa taiteilijoiden ammattitaitoa ja yhteistyötä kuntasektorin kanssa.

Tornio-viikolla toukokuussa 2012 vietettiin päivähoidon 100-vuotisjuhlaa. Riikka Jokiaho ja Henri Hagman kouluttivat päivähoidon henkilöstöä käyttämään taidelähtöisiä menetelmiä päiväkotien arjessa. Viikon yhteydessä lanseerattiin ja toteutettiin kahdeksat Lasten Taidekarnevaalit. Lisäksi torniolaiset pääsivät osallistumaan kaksiin Taidebileisiin. Toteuttajina toimivat Jokiahon ja Hagmanin lisäksi kuvataiteilija Anna Alm sekä muusikko Markku Raikaslehto.

Taidebileet-konseptin luoneet kuvataiteilijat Jokiaho ja Hagman kehittivät luomansa konseptin soveltamismahdollisuuksia ja jakoivat osaamistaan toisille taiteilijoille. Kuvataiteilija Anna Alm ja muusikko Markku Raikaslehto muodostivat uuden dueton, joka toimii konseptin toteuttajana Tornion alueella jatkossakin.

Magenta- hanke

Palvelumuotoilupäivissä ideoitiin ja kehitettiin uusia kuvataiteen palveluja asiantuntijaryhmässä. (Kuvaaja: Merja Briñón)
Palvelumuotoilupäivissä ideoitiin ja kehitettiin uusia kuvataiteen palveluja asiantuntijaryhmässä. (Kuvaaja: Merja Briñón)
Share:

    Taiteilija on Suomen Taiteilijaseuran julkaisema kuvataiteilijan ammattilehti verkossa.