Näin taiteilijat näkevät tulevaisuuden – Taiteen ja kulttuurin barometri kartoitti yli tuhannen taiteilijan kokemuksia

7.4.2022Kirjoittaja: Hanna Hannus

Barometri kertoo, että enemmistö taiteilijoista suhtautuu ainakin osin optimisesti tulevaisuuteensa taiteilijana. Koronapandemian johdosta ammattia on kuitenkin vaihtanut tai vaihtoa harkinnut yli viidennes taiteilijoista.

Taiteen edistämiskeskuksen ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen uusi Taiteen ja kulttuurin barometri ”Tulevaisuuden taiteentekijät” on julkaistu.

Barometrin mukaan selkeä enemmistö vastanneista taiteilijoista (60 %) suhtautuu ainakin osittain optimistisesti tulevaisuuteensa taiteilijana. Vastauksissa näkyy kuitenkin huolta ja kuormitusta epävarmasta työstä ja toimeentulosta.

Yksi barometrin yhteenvedon johtopäätöksistä onkin, että säännöllinen ja turvattu toimeentulo on tulevaisuuden toive, jonka taiteilijakunta jakaa laajasti.

Vuosittain julkaistavaan barometriin vastasi tällä kertaa 1 056 eri alojen ammattitaiteilijaa. Visuaalisten alojen taiteilijat olivat vastanneet kyselyyn ahkerasti.

Pitkittynyt korona-aika on lisännyt ammatinvaihtoa pohtivien määrää

Koronapandemiasta johtuen ammattia vaihtaneiden tai ammatinvaihtoa harkinneiden määrässä on kasvua edeltävän vuoden barometriin nähden. Nyt yli viidennes taiteilijoista oli pohtinut alanvaihtoa tai päätynyt tekemään niin.

Eniten näin olivat päätyneet tekemään musiikin ja esittävien taiteiden ammattilaiset. Visuaalisen alan taiteilijoista 13 % oli harkinnut ammatinvaihtoa tai päätynyt vaihtamaan ammattia.

Vain harva – alle viidennes – taiteilijoista arvioi koronan vaikuttaneen myönteisesti omaan ammatilliseen tulevaisuuteen. Taiteilijoista reilu neljännes (27 %) koki pandemian vaikuttaneen melko kielteisesti tai erittäin kielteisesti omaan tulevaisuuteen taiteilijana. Puolet vastaajista ei ollut kokenut erityisiä kielteisiä tai myönteisiä vaikutuksia.

Eri alojen taiteilijoiden välillä kyselyssä suuria eroja: kaikkein synkin tulevaisuudenkuva oli muusikoilla ja esittävien taiteiden edustajilla. Alasta riippumatta myös nuoret, alle 35-vuotiaat taiteilijat, kokivat pandemian vaikutukset muita ikäryhmiä negatiivisempina.


Taiteilijan ammatti nähdään ammattina muiden joukossa

Kyselyssä kartoitettiin myös taiteilijoiden ajatuksia ammatillisesta identiteetistä.

Väitteen ”taiteilijan ammatti on ammatti muiden joukossa” kanssa oli samaa mieltä 80 % vastaajista. Samaa mieltä olleiden osuus nousi 14 prosenttiyksikköä vuoden 2018 vastaavasta kyselystä. Toinen väitelause ”taiteen tekeminen on elinkeino muiden elinkeinojen joukossa” sai myös taiteilijoilta laajasti kannatusta (75 %).

Barometri pohtiikin, onko näkemykseen voinut vaikuttaa koronapandemian ja rajoitustoimien myötä noussut keskustelu taiteesta ammattina ja elinkeinona.

Taiteen ja kulttuurin barometrin tarkoituksena on vuosittain seurata ja tuoda esiin taiteilijoiden näkemyksiä ajankohtaisiin kysymyksiin ja ilmiöihin. Barometri kartoitti taiteilijoiden asenteita ja näkemyksiä nyt seitsemännen kerran.

Barometriä toteuttavat yhteistyössä Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore ja Taiteen edistämiskeskus.