Raimo Utriaisen taidesäätiön stipendi Dylan Ray Arnoldille ja Océane Bruelille

27.9.2021
Näyttelynäkymä Dylan Ray Arnoldin ja Océane Bruelin The Slow Business of Going, -näyttelystä HAM Galleriassa vuonna 2020. Kuva: Dylan Ray Arnold

Vuodesta 2000 lähtien jaettu stipendi on tänä vuonna suuruudeltaan 12 000 euroa.

Raimo Utriaisen Taidesäätiön vuoden 2021 stipendi on myönnetty Dylan Ray Arnoldille ja Océane Bruelille. Taiteilijat ovat vuodesta 2014 lähtien työskennelleet kollektiivina, minkä lisäksi he tekevät taidetta kumpikin omilla tahoillaan. Taiteilijat työskentelevät veistosobjektien, esinekytkösten, kuvien ja painetun materiaalin parissa, koostaen niistä tilallisia installaatioita.

”Teokset kehkeytyvät usein oman kehollisuutemme sekä kohdattujen arkiympäristöjen ja järjestelmien ristiriidoista. Olemme kiinnostuneita materiaalisten henkien ekologiasta; virroista ja voimista, jotka muokkaavat maailmaa yhteen ja erilleen. Työskentelyprosessi etenee jaetun mielikuvituksen ja leikkisän ajattelun voimin”, taiteilijat kuvailevat.

Stipendin saajat valitsi säätiön hallituksen nimeämä asiantuntijaryhmä, taiteilijat Katie Lenanton ja Tuomo Tuovinen. Dylan Ray Arnoldin ja Océane Bruelin yhteinen, HAM Galleriassa vuonna 2020 nähty The Slow Business of Going, -näyttely innosti heidät ehdottamaan taiteilijakaksikkoa stipendin saajiksi.

”Meihin teki vaikutuksen ja meitä koskettivat: Dylanin ja Océanen huolellisuus kuvanveiston prosessien, yksityiskohtien ja kielen suhteen; heidän täsmällisyytensä, huomavaisuutensa ja herkkyytensä; heidän teoksistaan löytyvät yllätykset; heidän vilpittömyytensä; heidän tarkkanäköiset havaintonsa; sekä tapa, jolla he veistoksellisessa praktiikassaan omistautuvat pitkäjänteisille prosesseille – aikaa vievien prosessien loppuun saattamiselle ja toisaalta silleen jättämiselle”, Lenanton ja Tuovinen kuvailevat palkintoperusteissa.

Raimo Utriaisen Taidesäätiön tarkoituksena on edistää kuvanveistotaiteen tuntemista, tukea nuoria kuvanveistäjiä sekä luoda mahdollisuuksia uusien ilmaisujen löytämiseksi kuvataiteessa. Säätiö on vuodesta 2000 lähtien jakanut stipendiä, joka tänä vuonna on suuruudeltaan 12 000 euroa.