Selvitys prosenttiperiaatteesta julkisessa rakentamisessa

13.12.2012

Hallitusohjelmaan kirjattu prosenttiperiaatteen edistäminen sisältää ajatuksen siitä, että jotain konkreettista tapahtuisi periaatteen toteuttamisessa myös valtion tasolla. Tämän konkretian taustoittamiseksi opetus- ja kulttuuriministeriö  myönsi  Ympäristötaiteen säätiölle avustuksen prosenttiperiaatetta koskevan selvityksen tekemiseksi.

Kyse on nimenomaan selvityksestä, ei yksiselitteisestä ratkaisusta.

Tehtävänanto ja työsuunnitelma sisältävät mm. prosenttiperiaatteen nykytilanteen kartoittamisen kotimaassa sekä pohjoismaissa. Ennenkaikkea selvityksen sisältönä on kuitenkin ”mallien ja ehdotusten tekeminen siitä, millaisin toimin valtio voisi edistää prosenttieperiaatetta julkisessa rakentamisessa. ”Lähtökohta ja lopputulos ovat siis monikossa ja konditionaalissa: päätökset siitä, mitä ja miten valtio prosenttiperiaatetta ryhtyy edistämään, tehdään selvitystyön jälkeen.

Säätiö tekee selvityksen yhteistyössä Arkkitehtuurikeskus ry:n kanssa.

Hankkeella on ministeriön asettama laaja-alainen ohjausryhmä, jossa ovat edustettuina mm. Suomen Taiteilijaseura, Teollisuustaiteenliitto Ornamo ja Suomen Arkkitehtiliitto SAFA.

Alunperin selvityksen oli tarkoitus valmistua vuoden 2012 loppuun mennessä. Sevitykselle on kuitenkin anottu jatkoaikaa keväälle 2013 – tavoitteena on, että selvitys olisi julkinen maaliskuun alussa.

Lue lisää opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.

Julkiden rakentamiseen ns. prosenttiperiaatteen edistämistä koskevan selvitystyön ohjausryhmä.