SKjL:N tunnustuspalkinto Suomen Taiteilijaseuran toiminnanjohtaja Petra Havulle

23.1.2015

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry (SKjL) perustettiin vuonna 1938 ajamaan taiteilijoiden asiaa tasoittamalla eroja eri puolilla maata asuvien taiteilijoiden toimeentulossa ja työskentelyedellytyksissä sekä taiteen saavutettavuudessa. Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto jakaa vuosittain tunnustuspalkinnon yhteisölle tai henkilölle, joka on toiminnallaan merkittävästi edistänyt kuvataiteen asiaa. Tunnustuspalkintoa on jaettu vuodesta 1993 lähtien.

SKjL on päättänyt myöntää tunnustuspalkinnon Suomen Taiteilijaseuran toiminnanjohtaja Petra Havulle. Petra Havu on toiminut keskeisenä vaikuttajana kuvataidekentän eturintamassa vuodesta 2005. Hän on ollut vaikuttamassa taiteilijoiden sosiaaliturvan parantamiseen ja pitänyt yllä keskustelua taiteilijoiden työstä ja palkasta.

Havu on paneutunut edunvalvontatyössään yhtä lailla kuvataiteilijoiden tekijänoikeuskysymyksiin, oikeudelliseen neuvontaan, täydennyskoulutukseen kuin kuntoutukseenkin. Kuvataiteen asian edistämistyötä ovat olleet myös hankkeet liittyen taiteen managerointiin, luovaan talouteen, taiteen hyvinvointipalveluihin ja prosenttitaiteeseen. Petra Havu on tuonut ansiokkaasti esille kuvataidekentän toiveita ja tarpeita sekä mediassa että vienyt niitä eteenpäin päättäjien suuntaan.

Petra Havu on toiminut Suomen Taiteilijaseuran toiminnanjohtajan toimensa lisäksi mm. Kuvataiteilijain huoltosäätiön asiamiehenä ja Frame-säätiön asiamiehenä.

Petra Havulle luovutettiin 23.1.2015 Suomen Taiteilijaseuran toimistolla Helsingissä SKjL:n tunnustuspalkintona kuvanveistäjä Raimo Heinon Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitolle suunnittelema Taisto Ahtola –mitali.

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto onnittelee Suomen Taiteilijaseuran toiminnanjohtaja Petra Havua tunnustuspalkintonsa myötä. Toivomme, että tämä kannustaa myös muita valtakunnallisen kuvataidekentän toimijoita vastaaviin taidetekoihin.