STS arvostelee työttömyysturvan aktiivimallia: Voi jopa estää taiteilijan työllistymistä

1.2.2018Kirjoittaja: Miisa Pulkkinen

Suomen Taiteilijaseura arvostelee työttömyysturvan aktiivimallia epäoikeudenmukaiseksi ja kuvataiteilijalle haitalliseksi. STS:n mukaan aktiivimalli voi rangaista kuvataiteilijoita aiheettomasti ja jopa estää taiteilijan työllistymisen omassa työssä. Syynä on se, että malli ei ota huomioon kuvataiteilijan työn erityisluonnetta.

 

STS perustelee kantaansa tiedotteessa sillä, että kuvataiteilijan tulot ovat tyypillisesti hyvin epäsäännöllisiä ja monesta eri lähteestä peräisin. Useimmat kuvataiteilijat tekevät taiteellisen työnsä rinnalla ainakin ajoittain jotain palkkatyötä, esimerkiksi opetustyötä. Jos palkkatyötä ei ole tarjolla ja jos teosmyyntituloja tai muita vastaavia ei ole tarpeeksi, taiteilija on työttömyysturvan varassa.

STS:n mielestä kuvataiteilijan työssä pärjäämistä ja ammatissa kehittymistä ei edistä se, että kuvataiteilija tekisi 3 kk työttömyysjakson aikana 18 tuntia mitä tahansa palkkatyötä.

”Kuvataiteilija ei ole työttömyysjakson aikana passiivinen, vaan kehittää ja ylläpitää ammattitaitoaan oma-aloitteisesti sekä pyrkii aktiivisesti hankkimaan toimeentuloa esimerkiksi apurahoja hakemalla”, tiedotteessa todetaan.

Kuvataiteilijaa ei STS:n mukaan pitäisi myöskään rangaista siitä, että taiteilijoille tyypillinen opetustyö on luonteeltaan kausiluontoista. Kun teosmyyntitulot kertyvät vielä epäsäännöllisemmin, voi taiteilijan olla mahdotonta saada kasaan 250 € verran tuloa yritystoiminnasta jokaisella kolmen kuukauden jaksolla.

Ratkaisuksi STS esittää, että aktiivimallin tarkkailujaksoa pitäisi vähintäänkin pidentään kolmesta kuukaudesta vuoteen. Samoin viranomaisten pitää hyväksyä kuvataiteilijan ammattitaidon kehittäminen ja työtilaisuuksien etsiminen sellaiseksi aktiivisuudeksi, jolla välttyy työttömyysetuuden leikkaamiselta.

”Kun taiteilija esimerkiksi lähettää näyttelyehdotuksia ja hakee taiteilija-apurahoja, hän on juuri sillä tavalla aktiivinen kuin aktiivimallin henki edellyttää”, tiedotteessa perustellaan.