Uudet jäsenet nimitetty valtion taidetoimikuntiin

10.10.2018
Kuva: Taike

Taiteen edistämiskeskuksen taideneuvosto on valinnut uudet jäsenet taidetoimikuntiin kaksivuotiskaudelle 2019–2020. Visuaalisten taiteiden toimikunnan puheenjohtajana aloittaa kuvittaja Erika Kallasmaa.

Seitsemässä valtion taidetoimikunnassa aloittaa ensi vuoden alusta 74 asiantuntijajäsentä. Alueellisia taidetoimikuntia on kolmetoista, ja niissä on yhteensä 107 jäsentä. Taidetoimikunnat ovat Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijaelimiä, ja ne päättävät vertaisarviointiin perustuvista taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja yhteisöille myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista kukin omalla alallaan ja alueellaan.

Visuaalisten taiteiden toimikunnan jäsenet seuraavalla kaksivuotiskaudella ovat puheenjohtaja, kuvittaja Erika Kallasmaan lisäksi kuraattori Ahmed Al-Nawas, taidemaalari Elina Försti, kuvataiteilija Heli Hiltunen, tutkija Maria Hirvi-Ijäs, valokuvataiteilija Nanna Hänninen, kriitikko Ville Hänninen, kuvanveistäjä Teija Isorättyä, mediataiteilija Harri Larjosto, kuvataiteilija Vesa-Pekka Rannikko, kuvataiteilija Kari Södö ja kuvataiteilija Paula Tella.

Taideneuvosto pyysi ehdotuksia nimityksistä noin 750 taholta, muun muassa taiteen alan järjestöiltä, korkeakouluilta ja maakuntaliitoilta.

”Kahden vuoden kokemus on osoittanut, että taideneuvoston tavoite vertaisarvioinnin toteutumisesta yli toimikuntarajojen on käytännössä toiminut. Hakemusten arvioinnissa on voitu käyttää myös ehdotettuja mutta toimikuntien ulkopuolelle jääneitä asiantuntijoita. Viestimme nyt nimetyille toimikunnille on, että ne jatkossakin turvaisivat taiteenalakohtaisen vertaisarvioinnin hyödyntämällä eri toimikuntien ja ehdokkaiden laaja-alaista asiantuntemusta”, toteaa taideneuvoston puheenjohtaja Risto Ruohonen.

Toimikunnat jakavat apurahoja ja palkintoja vuositasolla yhteensä 21,7 miljoonaa euroa. Niiden suorassa päätösvallassa on kaksi kolmasosaa Taiken 35 miljoonan euron kokonaistuesta taiteelle ja kulttuurille. Lisäksi ne arvioivat viraston päätösvallassa olevat yhteisöjen avustushakemukset.

Katso kaikkien toimikuntien uudet jäsenet Taiken sivuilta