Taideyliopistoon perustetaan taiteilijapedagogiikan professuuri 

19.12.2019

Saastamoisen säätiön tuella perustettava professuuri suuntautuu ensimmäisenä kuvataiteilijoiden koulutukseen.

Taideyliopistoon perustetaan uusi viisivuotinen professuuri taiteilijapedagogiikan tutkimukseen. Professuuri suuntautuu ensimmäisenä kuvataiteilijoiden koulutukseen, ja myöhemmin tavoitteena on laajentaa tutkimusta muihin yliopiston taiteenaloihin eli musiikkiin, teatteriin ja tanssiin. Professuuria rahoittaa Saastamoisen säätiö.

Taiteilijapedagogiikan professuuri keskittyy ammattitaiteilijoiden koulutuksen tutkimukseen. Tässä taiteilijapedagogiikka eroaa taidekasvatuksesta, joka nojaa kasvatustieteelliseen tutkimukseen.

”Ammattitaiteilijoiden koulutus pohjautuu pitkälti traditioon. Yliopistossa opetuksen tulisi kuitenkin perustua tutkimukseen – ei vain sisältöjen, vaan myös opetusmetodien osalta. Meillä ei ole riittävästi tutkimustietoa ja kriittistä tarkastelua siitä, mitä ja miten tuleville taiteilijoille pitäisi opettaa. Uusi professuuri perustetaan vastaamaan tähän tarpeeseen”, Taideyliopiston Kuvataideakatemian varadekaani Johanna Vakkari perustelee.

Taiteilijapedagogiikka on uusi ja kansainvälisestikin vähän tutkittu aihe. Taideyliopistoon perustettava professuuri on tiettävästi alan ensimmäinen oppituoli maailmassa. Ensi vuonna avautuva tehtävä täytetään kansainvälisellä hakumenettelyllä. Professori muodostaa yliopistotasoiseen taiteilijakoulutukseen keskittyvän tutkimusryhmän ja luo alalle kansainvälisiä verkostoja.