Taike esittää sataa uutta taiteilija-apurahaa ja apurahan korottamista

11.8.2017

Taiteen edistämiskeskus Taike esittää sataa uutta taiteilija-apurahaa ja kymmenen prosentin korotusta taiteilija-apurahan tasoon. Viraston mielestä esitykset tulee sisällyttää valtion ensi vuoden talousarvioon Suomen 100-vuotislahjaksi.

Taiken johtaja Minna Sirnö perustelee parannuksia taiteilija-apurahoihin työllisyyden, yritystoiminnan ja talouden kasvun edistämisellä. Taiteilija-apurahoilla työskentelee vuodessa runsaat 600 eri alojen taiteilijaa, joista kolmannes työllistää myös muita ihmisiä.

Kuva: Lauri Mannermaa

”Taike työllistää taiteilija- ja työskentelyapurahoilla taiteen ja kulttuurin tekijöitä noin 900 henkilötyövuoden verran. Ilman valtion tukea moni teos jäisi tekemättä. Apurahoilla turvataan kotimaisen taiteen ja kulttuurin perusta. Sen ansiosta saamme lukea kirjallisuutta omalla kielellämme, katsoa laadukasta kotimaista teatteria ja elokuvaa, muun muassa”, sanoo Sirnö tiedotteessa.

Taiken mukaan julkisia palveluita, niin myös taidetta, pidetään usein pelkkänä kulueränä. Taiteen taloudelliset heijastusvaikutukset sivuutetaan, samoin sen vaikutus työllisyyteen. Taide kuitenkin parantaa Suomen houkuttelevuutta ulkomaisten yritysten ja ammattilaisten silmissä, jolloin maahan saadaan uusia osaajia ja investointeja.

Suomen Taiteilijaseura (STS) on jo pitkään ajanut taiteilija-apurahan tasokorotusta. Toiminnajohtaja Kirsi Korhonen pitää Taiken avausta erittäin tärkeänä.

”Tämä on tämän vuoden merkittävin taiteilijoiden asemaa edistävä aloite. Toteutuessaan ehdotus lisäisi valtion menoja vain noin 0,01 prosentin verran, mutta merkitys taiteilijoiden toimeentulolle olisi suuri”, sanoo Korhonen.

STS perustelee painetta taiteilija-apurahan korottamiselle sillä, että apurahan ostovoima on laskenut tasaisesti, ja apurahan taso on jälkeenjäänyt suhteessa säätiöiden myöntämiin työskentelyapurahoihin.

Myös Taiken mukaan taiteilija-apurahan kehitys on jäänyt merkittävästi jälkeen ansiotason kehityksestä. Kun 1970-luvun alussa apurahan suuruus oli lähellä palkansaajien kokonaisansioiden mediaania, niin vuonna 2015 apurahan suuruus oli enää alle puolet palkansaajien ansioista.

Valtion taiteilija-apuraha

Apurahan suuruus on 2016 alkaen 1 692,45 euroa kuukaudessa. Apuraha on veroton.

Valtion taidetoimikunnat jakavat viisi-, kolmi-, yksi- ja puolivuotisia taiteilija-apurahoja. Apurahojen määrä ja pituudet vaihtelevat taiteenaloittain.

Taiteilija-apurahoilla työskentelee vuodessa runsaat 600 eri alojen taiteilijaa.

Apurahoja maksetaan yhteensä noin 11 miljoonaa euroa vuodessa. 

Heikointa toimeentulo on kuvataiteilijoilla, joiden kaikkien tulojen mediaani on keskimäärin vain noin puolet kaikkien palkansaajien ansiotulojen mediaanista.