Taiteen barometrin ennakkotieto: koronapandemia on lisännyt taiteilijoiden kokemusta arvostuksen puutteesta

10.2.2022Kirjoittaja: Hanna Hannus

Taiken ja Cuporen myöhemmin keväällä julkistettavasta 7. Taiteen barometrista saatiin kuulla ensimmäisiä tuloksia 10. helmikuuta järjestetyssä verkkoseminaarissa. Kyselyyn vastanneet visuaalisen alan taiteilijat olivat kokeneet koronan aiheuttamat muutokset merkittäviksi, mutta ne eivät näyttäytyneet yhtä suurina kuin esimerkiksi musiikin ja esittävän taiteen aloilla.

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen tutkija Emmi Lahtinen ja erikoistutkija Minna Ruusuvirta esittelivät TAIKE & CUPORE TALKS -verkkoseminaarissa alustavia tuloksia seitsemättä kertaa toteutetusta Taiken ja Cuporen Taiteen ja kulttuurin barometrista.

Huhtikuussa kokonaisuudessaan julkistettavan barometrin teemana on tulevaisuuden taiteentekijät.

Barometrin kyselyyn oli vastannut hieman yli tuhat eri alojen taiteilijaa. Taiteilijoilta kysyttiin erityisesti koronapandemian vaikutuksista. Visuaalisen alan taiteilijat olivat vastanneet kyselyyn ahkerasti.

 

Alojen välillä eroja tulevaisuudennäkymissä

Kyselyssä kysyttiin muun muassa sitä, miten koronapandemia on vaikuttanut omaan tulevaisuuteen omalla taiteenalalla.

Ennakkotiedon mukaan kuvataiteilijoista noin viidennes koki pandemian vaikutukset omaan tulevaisuuteensa taiteenalalla kielteisenä. Eri alojen taiteilijoiden välillä kyselyssä suuria eroja: kaikkein synkin tulevaisuudenkuva oli muusikoilla ja esittävien taiteiden edustajilla. Alasta riipumatta myös nuoret, alle 35-vuotiaat taiteilijat, kokivat pandemian vaikutukset muita ikäryhmiä negatiivisempina.

Cuporen Lahtisen ja Ruusuvirran mukaan kokemus arvostuksen puutteesta nousi esiin monissa vastauksissa. Vastaavaa kokemusta on ollut jo ennen koronapandemiaa nähtävissä taiteen kentällä, mutta korona-aikana tällä tavalla kokevien taiteilijoiden määrä on lisääntynyt.

Toisaalta jotkut taiteilijat kokivat koronapandemian vaikuttaneen myönteisesti omaan työskentelyyn. Pandemia-aika on tarjonnut aikaa esimerkiksi pysähtymiselle, oman suunnan löytämiselle sekä uusien asioiden oppimiselle. Myös kuvataiteilijoista osa näki pandemian vaikutukset omiin tulevaisuuden näkymiin myönteisinä.

Koronaviruspandemia on myös muuttanut taiteilijoiden työskentelyä tai tuonut uusia työskentelytapoja. Etätyö on lisääntynyt myös aloilla, joilla sitä ei ole aiemmin tehty, ja yleisön kohtaaminen verkossa on lisääntynyt. Osa on luopunut työhuoneistaan. Visuaalisten alojen taiteilijoista noin puolet kertoi korona-ajan muuttaneen työskentelyn tapoja.

Barometrin ennakkotietojen mukaan noin viidennes (21 %) vastaajista oli pandemian aikana kokenut ongelmia sosiaali-, työttömyys- ja eläketurva-asioissa.

Barometri julkaistaan kokonaisuudessaan huhtikuussa.