Taiteen edistämiskeskus kehittää parempia palveluita taiteilijoille

18.5.2015

Taiteen edistämiskeskus on julkaissut uuden strategiansa vuosille 2015-20. Virasto keskittyy nyt etenkin asiantuntijuuteen sekä palveluun. Taike haluaa olla taide- ja taiteilijapolitiikan johtava asiantuntija. Samalla Taike kehittää suoraa taiteilijatukea vastaamaan paremmin taiteilijoiden ja taidekentän tarpeita.

Taike muistuttaa, että sen apurahoilla ja avustuksilla mahdollistetaan ammattimainen taiteen tekeminen.

”Pidämme tärkeänä koko julkisen hallinnon kattavaa taiteen edistämisen yhteistyötä. Yhteistyössä pyrimme vakiinnuttamaan ammattimaisen taiteen tekemisen perusedellytykset. Tähän kuuluu muun muassa nykyistä toimivampi taiteilijoiden sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmä”, toteaa Taiken johtaja Minna Sirnö.

”Strategia antaa meille työkalun kohdistaa voimavaramme niihin asioihin, joita pidämme keskeisinä. Taiteen edistäminen on niin laaja käsite, että sen sateenvarjon alle mahtuu vaikka mitä. Ollaksemme tehokkaita ja vaikuttavia meidän on kuitenkin pakko tehdä valintoja, ja strategia antaa nyt raamit valinnoillemme. Keskitymme ydinosaamiseemme taiteen rahoittajana ja asiantuntijana”, Sirnö jatkaa.

Strategiassa on määritelty myös arvot, jotka ohjaavat Taiken toimintaa ja sen suhdetta taidemaailmaan ja yhteiskuntaan laajemminkin. Keskeiset arvot ovat asiantuntijuus, avoimuus ja arvostus.

Strategiaa oli valmistelemassa noin 400 asiantuntijan joukko. Taike jakaa apurahoina ja avustuksina 32 miljoonaa euroa vuodessa. Tästä kaksi kolmasosaa on veikkausvoittovaroja.