Taiteen valtionpalkinnot jaettiin

29.11.2019
Näkymä Jukka Korkeilan näyttelystä Oneness of Purpose Helsinki Contemporary -galleriassa syyskuussa. Kuva: Jussi Tiainen

Valtion taidetoimikunnat ovat myöntäneet valtionpalkinnot eri alojen taiteilijoille. Visuaalisten taiteiden valtionpalkinnot saivat kuvataiteilija Jukka Korkeila, valokuvataiteilija Tiina Itkonen ja mediataiteen asiantuntija Perttu Rastas. Monitaiteen valtionpalkinto myönnettiin taiteilija Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimoselle.

Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijoina toimivat valtion taidetoimikunnat ovat myöntäneet arkkitehtuurin, elokuvataiteen, esittävien taiteiden, kirjallisuuden, kuvataiteen, lastenkulttuurin, mediataiteen, monitaiteen, muotoilun, musiikin sekä valokuvataiteen valtionpalkinnot. Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen jakoi neljätoista palkintoa 29. marraskuuta Helsingissä.

Visuaalisten taiteiden valtionpalkinto myönnettiin kuvataiteilija, taidemaalari Jukka Korkeilalle.

”Korkeilan maalausten kieli on persoonallista. Hän purkaa teoksissaan totuttuja kauneuskäsityksiä ja normeja, ja teosten keskiössä on sallivuus, hyväksyntä sekä moniarvoisuus. Tuoreissa teoksissaan Korkeila rakentaa symboliikkaa muun muassa tunnistettavien katolisen kirkon paavien ja maailman poliittisten johtajien kuvastolla. Teokset pursuavat maailmankatsomuksiin, sukupuoli-identiteetteihin ja poliittiseen liittyviä teemoja kuitenkin siten, että päällimmäinen tunne kokijalle on lempeys ja huumori”, palkinnosta päättänyt visuaalisten taiteiden toimikunta perustelee.

Valokuvataiteen valtionpalkinnon sai valokuvataiteilija Tiina Itkonen. Hänet tunnetaan erityisesti polaaristen alueiden ja ilmastonmuutoksen jälkien kuvaajana. Vuodesta 1995 lähtien hän on dokumentoinut Grönlannin eskimoiden arkea ja ympäristöä ja julkaissut teemasta kaksi valokuvataidekirjaa.

”Teoksissa toistuvat visuaalisesti vaikuttavat lumen ja jään peittämät muodot, jotka yhdistyvät maiseman ja asumusten kulttuurisiin arkisiin jälkiin”, palkintoperusteluissa kuvaillaan.

Mediataiteen valtionpalkinto myönnettiin kuraattori, tuottaja ja asiantuntija Perttu Rastaalle.

”Perttu Rastas on maamme keskeisimpiä mediataiteen edelläkävijöitä, jonka omistautunut työ kuraattorina, tuottajana ja tapahtumajärjestäjänä sekä asiantuntijana on vaikuttanut vahvasti Suomen mediataidekenttään”, toteaa mediataiteen valtionpalkinnosta päättänyt audiovisuaalisten taiteiden toimikunta.

Monitaiteen valtionpalkinnon saanut taiteilija Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimonen työskentelee monitaiteisesti ja yhdistää taiteen tekemiseen vammaispoliittisen aktivismin. Wallinheimo-Heimosella on tekstiilitaiteilijan koulutus, jonka pohjalta hän on kehittänyt monitaiteellista työskentelytapaa laajentaen installaatioihin, performansseihin, videotaiteeseen ja muotoiluun.

”Wallinheimo-Heimosen omaääniset teokset käsittelevät vammaisten ihmisten, erityisesti naisten kohtaamaa rakenteellista väkivaltaa ja peräänkuuluttavat ihmisoikeuksien toteutumista sekä osallisuutta. Hän toimii aktiivisesti vammaisuuteen liittyvien ennakkoluulojen ja tabujen rikkojana ja edistää taiteellaan suvaitsevaisuutta ja moninaisuutta yhteiskunnassa”, moninaisuuden toimikunta toteaa palkintoperusteluissaan.

Monitaiteen valtionpalkinto on muista valtionpalkinnoista poiketen arvoltaan 28 000 euroa.

Alansa valtionpalkinnon voi saada taiteilija, taiteilijaryhmä tai taiteenalan yhteisö tunnustuksena kolmen edellisen vuoden aikana valmistuneesta ansiokkaasta työstä tai suorituksesta. Palkinnon voi saada myös taiteilija, joka on toiminut pitkään ja ansiokkaasti oman taiteenalansa hyväksi. 14 000 euron suuruiset palkinnot maksetaan veikkausvoittovaroista.