Taiteilijaeläkkeiden saajissa eniten muusikoita ja kuvataiteilijoita

5.3.2018
Kuvanveistäjä Pekka Kauhanen sai tänä vuonna taiteilijaeläkkeen. Kuva: © HAM / Maija Toivanen

Taiteen edistämiskeskus (Taike) on jakanut 58 ylimääräistä taiteilijaeläkettä.

Eniten taiteilijaeläkkeitä jaettiin visuaalisten alojen taiteilijoille. Taiteilijaeläkkeen saajissa on yhdeksän kuvataiteilijaa, kolme valokuvataiteilijaa ja yksi kuvittaja. Lisäksi mediataiteen, valo- ja äänitaiteen sekä monialaisen taiteen eläkkeet jaettiin visuaalisten taiteiden uranuurtajille.

Taiteilijaeläkkeen sai myös 11 muusikkoa tai säveltäjää, seitsemän kirjailijaa ja kaksi kääntäjää. Kaikkiaan Taike jakoi taiteilijaeläkkeitä 13 eri taiteenalalle sekä taidejournalismiin.

Taiteilijaeläkkeen saajissa on 24 naista ja 34 miestä. Elokuva-, näyttämö-, tanssi- ja valokuvataiteissa kaksi kolmasosaa eläkkeensaajista on naisia. Musiikissa ja kirjallisuudessa puolestaan runsaat kaksi kolmasosaa taiteilijaeläkkeen saajista on miehiä. Kaikista hakijoista naisia oli vain 34 prosenttia.

Hakijoita oli kaikkiaan 531. Eniten hakemuksia tuli musiikin alalta (148) ja kuvataiteesta (127). Näyttämötaiteen hakijoita oli 53 ja kirjallisuuden 52. Hakijamäärältään pienimpiä aloja olivat sarjakuvataide, ympäristötaide, performanssi- ja esitystaide, mediataide sekä valo- ja äänitaide, joiden hakijamäärät jäivät alle viiteen.

Eläkkeet perustuvat lakiin ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä. Eläkkeitä on jaettavissa vuosittain yhteensä 51 täyttä eläkettä vastaava määrä. Eläkkeen saajan tulee olla vähintään 60-vuotias. Viime vuosina taiteilijaeläkkeen saaneet ovat olleet keskimäärin 65−66-vuotiaita.

Taiteilijaeläkkeet jaetaan täytenä eläkkeenä tai osaeläkkeenä. Täyden eläkkeen suuruus on noin 1 340 euroa kuukaudessa ja osaeläke on siitä puolet. Myönnettävän eläkkeen suuruuteen vaikuttavat hakijan eläketulot ja muut pysyvät tulot. Taiteilijaeläkkeen maksaa Keva. Eläke on veronalaista tuloa.

Taiteilijaeläkettä maksetaan kuukausittain runsaalle tuhannelle taiteilijalle. Taiken tänä vuonna jakamiin 58 taiteilijaeläkkeeseen on budjetoitu yli 800 000 euroa.

Ylimääräinen taiteilijaeläke myönnetään tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta luovana tai esittävänä taiteilijana. Taike on pyytänyt eläkehakemuksista lausunnon valtion taidetoimikunnilta, jotka ovat arvioineet ja vertailleet hakijoiden taiteellista toimintaa.

Seuraavan kerran taiteilijaeläkettä voi hakea Taikesta syyskuussa. Haku koskee vuoden 2019 alusta alkavia eläkkeitä.

Taiteilijaeläkkeet

Arkkitehtuuri

Kouvo Sinikka, Helsinki

Elokuvataide

Dammert Erja, Helsinki
Hutri Eila, Espoo
Salminen Timo, Sintra

Kirjallisuus

Hedman Kaj, Karleby
Jalonen Olli, Hämeenlinna
Laine-Törmänen Sinikka, Oulu
Levola Kari, Raisio
Perkiö Pia, Helsinki
Raittila Hannu, Kaarina
Ruuska Irmeli, Kouvola
Turunen Markku, Tampere
Vanhanen Jouko, Tallinna

Kuvataide

Heikkerö Markus, Helsinki
Holländer Ylva, Porvoo
Kiljunen Satu, Kökar
Kauhanen Pekka, Espoo
Krokfors Kristian, Helsinki
Lehtinen Tuula, Tampere
Rantatorikka Pirkko, Helsinki
Toikka Antero, Helsinki
Valtakari Jussi, Taivalkoski

Kuvitustaide

Launis Mika, Espoo

Mediataide

Kantonen Pekka, Mäntsälä

Monialainen taide

Kainulainen Pekka, Lohja
Sarje Kimmo, Helsinki

Muotoilu

Kivalo Inka, Helsinki
Pelli Ilona, Helsinki
Rintaniemi Päivi, Seinäjoki
Salo Markku, Urjala
Wegelius Yrjö, Espoo

Musiikki

Aspelund Monica, Helsingfors
Halme Heikki (Hepa), Helsinki
Haverinen Margareta, Helsinki
Jernström Kristian (Kisu) Degerby
Johansson Chrisse, Mijas Costa
Lerche Peter, Kauniainen
Lindholm Dave, Tampere
Luolajan-Mikkola Mikko, Helsinki
Nurmio Hannu (Tuomari Nurmio), Helsinki
Nylund Pekka, Helsinki
Vuori Harri, Järvenpää

Näyttämötaide

Backman Ida-Lotta, Helsingfors
Hirvikoski Reija, Helsinki
Isotalo Liisa, Helsinki
Jakobsson Ina, Tampere
Malmivaara Juha, Helsinki
Rothberg Kalevi, Turku

Sirkustaide

Pekkonen Pekka (Peter Daniels), Peltola

Taidejournalismi

Kantokorpi Otso, Helsinki
Koski Markku, Lahti

Tanssitaide

Savilampi Antti, Espoo
Suhonen Tiina, Helsinki
Viitala Marketta, Helsinki

Valo- ja äänitaide

Haanperä Jari, Berliini

Valokuvataide

Kuukka Raakel, Helsinki
Rista Eeva, Helsinki
Viika Sakari, Helsinki