Tampereen Rantatunneliin valmistuu laaja taidekokonaisuus

20.8.2015
Jääskeläisen teos odottaa asennusta Rantatunneliin. Kuva: Tuula Lehtinen.
Soile Jääskeläisen teos odottaa asennusta Rantatunneliin. Kuva: Tuula Lehtinen.

Tampereen Rantatunnelin meluesteisiin valmistuu pian poikkeuksellisen laaja taideteoskokonaisuus. Ensimmäiset teokset asennetaan tällä viikolla. Mukana on kuusi tamperelaista taiteilijaa.

Tampereen Rantatunnelin suuaukkojen läheisyyteen asennetaan elokuussa betonisia meluesteitä, joihin on integroitu taidetta. Taidemeluesteiden tavoitteena on elävöittää kaupunkikuvaa ja huomioida kaupunkilaisten toiveet uusia, pysyviä rakenteita rakennettaessa. Ensimmäiset taidemeluesteet asennetaan paikoilleen Soukanlahdenkadulle tällä viikolla, ja tämän jälkeen asennus jatkuu työmaan edetessä.

Melutaidegalleria-­hankkeen on ideoinut ja sitä koordinoi tamperelainen taiteen ja arkkitehtuurin yhdistämiseen erikoistunut yritys, Frei Zimmer Oy. Melutaidegallerian taidekokonaisuutta on ollut tekemässä yhteistyössä kuusi tamperelaista taiteilijaa, jotka on valittu hankkeeseen yhdessä Tampereen taidemuseon kanssa. Mukana olevat taiteilijat ovat Teija-­Tuulia Ahola, Sauli Iso­‐Lähteenmäki, Soile Jääskeläinen, Mikko Kallio, Kaisa Soini ja Ilkka Väätti.

Taidetta toteutetaan nyt meluseiniin ensimmäistä kertaa näin laajalti ja usean taiteilijan yhteistyönä.

”Tarkoituksena on, että taidemeluesteet ilahduttavat ohikulkijoita ja alueen asukkaita useita vuosikymmeniä”, kertoo Tuula Lehtinen Frei Zimmer Oy:stä.

Meluesteet sijoittuvat pääsääntöisesti kevyenliikenteen ja katujen puolelle, mutta joitakin taide-­elemettejä tulee myös valtatien puolelle. Sijoittelussa on huomioitu katseluetäisyydet niin, että nopeiden väylien varrelle on sijoitettu selkeitä kuvioita ja katujen, kevyenliikenteen reittien ja puistojen läheisyyteen yksityiskohtaisempia kuvia.

Taidemeluesteet sijoittuvat Naistenlahden päässä Soukanlahdenkadulle sekä Tunturipuiston ympäristöön. Santalahdessa taidemeluesteet erottavat valtatien ja Santalahden rantapuiston. Yhteensä taidemeluesteitä asennetaan n. 440 m. Frei Zimmer on laatinut Rantatunnelille taideohjelman, mikä on Suomen tierakentamishankkeissa vielä harvinaista. Teokset on toteutettu betonielemetteihin Parman tehtaalla Kangasalla elementtien valun yhteydessä. Taiteen toteutuksesta on vastannut tamperelainen Macasiini Oy . Teokset toteutetaan elementteihin betonimaaleilla, betonin pintahidasteella sekä reliefikuvioilla. Tavoitteena on, että ne kestävät hyvin aikaa ja vaativia tieolosuhteita. Elementtien asennuksesta vastaa koko Rantatunneli-hankkeen päätoteuttaja Lemminkäinen Infra Oy.