Tapaus Taide POP UP Tampere: osa 2/2

7.5.2013

Teksti ja kuvat: PIA FEINIK

Miten luoda ilmiö

Remontoinnin ja ripustuksen lisäksi avaamista edeltävän neljän päivän aikana myös suunniteltiin ja painatettiin kaikki mainosmateriaali. Teetimme 1 000 flyeria, jotka jaettiin ennakkoluulottomasti jo ennen putiikin aukeamista hotelleihin, kahviloihin, kapakoihin ja gallerioihin. Painatimme myös julisteita, joita vietiin ainakin kirjastoihin, museoihin ja gallerioihin. Hankimme toiveikkaina satoja putiikin tiedoilla varustettuja paperi- ja muovikasseja ostavia asiakkaita odottamaan.

Koko Taide Pop Up -projekti päätettiin myös dokumentoida tarkasti. Jo liikehuoneiston ensimmäisestä näytöstä lähtien kuvia ja muita projektin etenemisestä kertovia päivityksiä laitettiin ahkerasti, lähes reaaliaikaisesti, Facebookiin putiikkia varten perustetulle Taide Pop Up -sivustolle. Kuvien avulla ihmisten oli mahdollista seurata tapahtumaa ja olla näin eräällä tapaa itsekin osana ilmiötä. Päivityksemme saivatkin jatkuvasti paljon myönteistä palautetta, ja kuulimme, että meillä oli säännöllisiä seuraajia, mikä tuntui hienolta. Ymmärsimme, että pitääkseen ihmiset kiinnostuneina koko projektin ajan, dokumentointi-intomme ei saisi lopahtaa, vaan meidän piti löytää, huomata tai vaikka kehittää joka päivä jotain sellaista, joka ruokkisi nälkäistä Facebook-yleisöämme. Varsin pian huomasimme, että sivustomme ansiosta saimme tavoitettua valtavan määrän ihmisiä ja sitä kautta houkuteltua uusia kävijöitä taiteen pariin.

Taideputiikki oli avoinna joka päivä marraskuun puolesta välistä aivan joulun alle. Alun perin putiikin oli tarkoitus olla avoinna joulukuun puoleenväliin saakka, sillä epäilimme, että joulua edeltävällä viikolla kukaan ei kiireissään olisi enää kiinnostunut taidehankinnoista. Asiakkailta saamamme palautteen ja paikallisilta gallerioilta ongitun tiedon pohjalta päätimme kuitenkin pidentää aukioloa vielä viikolla, mikä vieläpä onnistui vuokraemännän joustavuuden vuoksi ja ehdottomasti lopulta kannatti. Arkisin liike oli avoinna kello 11–19, viikonloppuisin kello 12–18. Laajoilla aukioloajoilla pyrimme tavoittamaan mahdollisimman monia ihmisiä, ja viimeisellä viikolla avasimme liikkeen ovet vielä tuntia aikaisemmin.

Pitkät aukioloajat edellyttivät Taide Pop Up -putiikin taiteilijoilta vahvaa sitoutumista. Asiakasmäärien, putiikin ideologian ja myymälätilojen luonteen vuoksi paikalla oli aina samanaikaisesti vähintään kaksi taiteilijaa, mutta usein enemmänkin. Päivät olimme jakaneet kolmeen osaan, jolloin myyntityöhön saattoi tulla vaikka vain pariksi tunniksi, jos ei muiden töiden vuoksi muuten ollut aikaa. Vaikka tällä tavoin, päivät osiin jakamalla, putiikin arjen pyörittämiseen saatiin joustavuutta, oli putiikki käytännössä pääosin kahden sellaisen henkilön vastuulla, joiden elämäntilanne mahdollisti kokoaikaisen liikkeessä työskentelyn.

Varsinaisten aukioloaikojen ulkopuolella kuljetimme myytyjä teoksia asiakkaiden koteihin ja kävimme tekemässä taulusuunnitelmia, eli menimme kutsusta asiakkaan kotiin esittelemään heille mahdollisesti sopivia teoksia. Näin asiakas saattoi nähdä häntä kiinnostavien taiteilijoiden teoksia seinällään ennen lopullista ostopäätöstä.

Normaalien aukioloaikojen lisäksi Putiikissa pidettiin erilaisia kutsuvieras- ja VIP-tapahtumia, joihin kutsuttiin niin paikallisia kulttuurivaikuttajia kuin taiteen harrastajiakin. Lähestyimme erilaisia yhdistyksiä ja yhteisöjä ja tarjosimme mahdollisuutta tulla tutustumaan putiikkiimme tarjoiluiden, taiteen ja taiteilijoiden seurassa. Osalle ryhmistä toteutettiin toivomuksesta myös pientä taiteeseen liittyvää ohjelmaa, mutta valtaosalle tärkeintä oli tavata henkilökohtaisesti taiteilijoita teosten takaa. Kutsuvierastilaisuuksien lämmin tunnelma ja ihanat tarjoilut innostivat vieraita usein myös taidehankintojen tekoon, mikä luonnollisesti oli tunnettavuutemme lisäämisen lisäksi tietoinen tavoite.

Putiikin markkinointityötä tehtiin joka päivä, ja valtaosa myynnistä tapahtuikin toivomallamme tavalla aivan uusille asiakkaille. Kuitenkin myös omat kontaktimme olivat merkittävässä roolissa. Jaoimme ahkerasti Facebookissa putiikin päivityksiä ja kerroimme jokainen tahoillamme putiikista aktiivisesti eteenpäin. Joka päivä markkinointityöhön liittyi myös uusien sidosryhmien etsiminen ja niihin yhteyden ottaminen. Jokainen mukana ollut taiteilija joutuikin miettimään ennakkoluulottomalla asenteella, ketkä voisivat olla kiinnostuneita putiikin VIP-illoista ja tapahtumista. Asiakasillat, joissa myyntityö oli erityisessä fokuksessa, eivät siis missään nimessä toteutuneet itsestään, vaan ne vaativat laajaa kartoitustyötä ja markkinointiponnistelua.

Taide Pop Up -putiikin myötä moni mukana ollut taiteilija joutui oman mukavuusalueensa ulkopuolelle. Jo pelkästään hankkeeseen mukaan lähteminen oli monelle haaste, sillä pelko kaupalliseksi taiteilijaksi leimautumisesta tuntui leijuvan tällaisen taiteilijavetoisenkin hankkeen yllä. Mukaan lähteneillä taiteilijoilla ei kaikilla myöskään ollut minkäänlaista kokemusta myyntityöstä tai odotuksia myynnin suhteen ja mukanaolo otettiinkin lähinnä pelkästään uudenlaisena kokemuksena tai kokeiluna. Epäusko omien teosten myynnin suhteen oli peräisin aikaisemmista kokemuksista; jokaisella taiteilijalla on kokemuksia näyttelyistä tai projekteista, joista käteen jää kasa maksettavaa. Tällä kertaa myyntimenestys oli täysin mukana olevista taiteilijoista itsestään kiinni. Jokaisen tuli nopeastikin omaksua uusia toimintatapoja aina asiakasta kunnioittavasta palvelusta kiinnostavaan tiedottamiseen.

Uusi taiteilija syntyy

Alussa monella mukaan lähteneellä taiteilijalla oli siis jossain määrin pessimistinen asenne putiikkia kohtaan. Hyvin nopeasti jokainen kuitenkin löysi itsestään reippaan ja innostuneen asiakaspalvelijan, joka kykeni kertomaan kiinnostavalla tavalla niin omista kuin kollegoidenkin teoksista, ja tekemään varsinaista myyntityötä. Saimme päivittäin myönteistä palautetta asiantuntevasta ja iloisesta palvelustamme sekä viihtyisästä putiikistamme.

Alusta lähtien huolehdimme siitä, että putiikissa työskentelevät pukeutuvat siististi ja tietävät tarkoin mitä ovat tekemässä, sillä koimme, että siinä missä putiikin kautta me olemme esillä omina itsenämme, me myös luomme mielikuvaa koko ammattikunnasta. Ja haluammehan me toki luoda mielikuvaa taiteilijoista luotettavina, kiinnostavina, tasokkaina ja ammattitaitoisina, sillä tällä tavoin voimme suoraan vaikuttaa myönteisesti omaan toimentuloomme nyt ja tulevaisuudessa. Asiakkaiden mukaan meitä oli helppo lähestyä; putiikkiin uskalsi tulla, vaikka ei tiennyt taiteesta mitään tai halutessaan vain katsellakseen kuvia glögikuppi kädessä.

Taiteilijan omalla läsnäololla myyntitilanteessa on suuri merkitys; taiteilijan itsestään antamalla mielikuvalla on suora vaikutus myös hänen teostensa kiinnostavuuteen. Ja miksipä näin ei olisikaan – onhan taiteen myynti monella tapaa mielikuvien myymistä. Taiteilijoiden kannattaa siis kiinnittää huomiota omaan esiintymisosaamiseensa: asiakkaan kohtaamiseen ja muuhun ulosantiin, kuten puheen selkeyteen: taidejargonista ei ole apua eikä iloa myyntityössä. Ei haittaa, vaikka nämä asiat eivät luonnistuisi heti, sillä niitä on jokaisen mahdollista oppia. Myyntityössä on kaikessa yksinkertaisuudessaan kyse kyvystä kertoa teoksista. Ja mehän itsekin pidämme taiteilijoita taiteen asiantuntijoina. Asiakkaan kohtaaminen puolestaan vaatii ennen kaikkea kunnioitusta, jossa tunnustellaan asiakkaan reviiriä ja yritetään aistia kuinka paljon omaa tilaa hän tarvitsee.

Vaikka putiikissa mukana olleet taiteilijat esittelivät tasapuolisesti kaikkien taiteilijoiden teoksia, kävi nopeasti selväksi, että jokainen pystyi itse vaikuttamaan omien teosten menekkiin monella tavalla. Tiedustelemalla muilta puotilaisilta, mitkä teokset ovat herättäneet kiinnostusta ja mitkä eivät, oli mahdollista kartoittaa mahdollisia ongelmakohtia:

Onko teoksen hinta kohdallaan? Siinä missä liian korkea hinta voi karkottaa ostajat, saman voi tehdä myös liian matala hinta. Taide Pop Up markkinoi itseään ammattitaiteilijoiden toimintana, joten minkäänlaiseen alennusmyyntiin ei ollut tarvetta, mutta etenkin pienikokoisten teosten kohdalla kannattaa olla tarkkana hinnan kanssa. Moni ostaja ei tiedä menetelmistä mitään, eikä siten välttämättä osaa yhdistää esimerkiksi hintaa vaivalloiseen tekniikkaan.

Onko teosten kehystys siisti, teokseen sopiva ja ehjä? Ostajat tunnistavat epäsopivan kehyksen ja näkevät kolhut ja naarmut. Rikkinäinen tai epäsopiva kehys voi siis olla syynä siihen, että muuten tasokkas ja oikein hinnoiteltu teos ei mene kaupaksi. Myös se, että teosta ei ole kehystetty, usein hankaloittaa myyntiä. Ihmisillä ei aina ole aikaa, halua tai osaamista juosta kehystyttämässä teoksia; kehystäminen helpottaa suoraan teoksen myyntiä.

Onko tuotantoa riittävän monipuolisesti nähtävillä? On selvää, että mikäli taiteilijan tuotantoa on suppeasti nähtävillä, jää mielikuva koko tuotannostasikin suppeaksi. Kannattaa siis pitää huolta, että siellä missä tuotantoa myydään, on esillä laaja kirjo erilaisia teoksia, erikokoisia ja hintaisia hengentuotteita.

Asiakkaat myös tunnistavat tasokkaan teoksen. Jos teos ei sopivasta hinnasta, laadukkaasta kehystyksestä ja asiallisesta myyntityöstä huolimatta saa osakseen kiinnostusta, kannattaa kriittisesti miettiä, onko teoksen toteutuksessa jokin ongelma.

Taide Pop up -putiikki ylitti kaikki odotuksemme niin kävijämääriltään kuin myynniltäänkin. Paikallinen lehdistö intoutui kirjoittamaan meistä useita pitkiä reportaaseja ja henkilökuvia yksittäisistä mukana olleista taiteilijoista. Kaikkiaan Taide Pop up -putiikissa sen 38 aukiolopäivänä kävi yli 1300 asiakasta. Heille tarjoiltiin yli 150 litraa glögiä ja kilokaupalla suklaata. Kymmenen taiteilijan teoksista 194 sai uuden kodin. Kokonaismyyntiä tuli lähes kahden vuosiapurahan verran. Kuluja oli noin kahden kuukauden työskentelyapurahan määrä. Työtunteja ei tässäkään projektissa laskettu. Parasta kaikessa oli kuitenkin kollegoiden kanssa yhdessä tekeminen, yhdessä kokeminen ja yhdessä oppiminen.

Kirjoittaja on kuvataiteilija, FM (kulttuuripolitiikka) sekä Aalto Arts tohtoriopiskelija.

Taide Pop Up Taiteilijat: Pia Feinik * Heta Laitakari * Pälvi Hanni * Tiina Huhtinen-Siistonen * Marianne Laiti * Janne Laine * Hannamari Matikainen * Anne Mäkelä * Johanna Pihlajamaa * Annu Salminen