Terho asetti työryhmän linjaamaan taide- ja taiteilijapolitiikkaa

24.10.2017

Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho on asettanut työryhmän laatimaan suuntaviivat ja tavoitteet taide- ja taiteilijapolitiikalle. Työryhmässä on laaja edustus taiteen ja kulttuurin aloilta. Kuvataidetta työryhmässä edustaa taiteen akateemikko ja taideneuvoston jäsen Eija-Liisa Ahtila.

OKM:n mukaan työryhmä tarkastelee taiteen ja sen toimintaympäristön muutoksia ja niistä seuraavia muutostarpeita taiteen ja taiteilijoiden tuelle.  Tärkeää työssä on tunnistaa taiteenalojen erilaisuus. Työryhmän toimikausi jatkuu syyskuuhun 2019 saakka.

Käsiteltäviksi tulevat mm. taiteilijoiden toimeentulon kehitykseen, alan koulutukseen sekä taiteen jakeluun ja levitykseen liittyvät asiat. Myös taiteen merkitystä ja vuorovaikutusta yleisöjen kanssa käsitellään. 

Taide- ja taiteilijapolitiikan kehittämisen pohjaksi Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore kokoaa tietoa ja luo kokonaiskuvaa taiteilijoiden toimeentulosta ja työllistymisestä, taiteen edistämisen rakenteista, katvealueista ja kehittämistarpeista. Cuporen tiedonkoonti yhdessä Kulttuuripolitiikan strategia 2025:stä saatujen lausuntojen kanssa tarjoavat pohja-aineistoa työryhmän työlle.

Työryhmän puheenjohtajana toimii vararehtori Paula Tuovinen Taideyliopistosta. Työryhmän jäsenet ovat: tuottaja, ohjaaja Jouko Aaltonen Illume Oy:stä, taiteen akateemikko Eija-Liisa Ahtila Taideneuvostosta, toiminnanjohtaja, Hanna Harris Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksesta, ylijohtaja Riitta Kaivosoja opetus- ja kulttuuriministeriöstä, kulttuurijohtaja Antti Karjalainen Kotkan kaupungista, kirjailija Tomi Kontio Valtion kirjallisuustoimikunnasta, professori Kai Lehikoinen Taideyliopistosta, pääjohtaja Mika Myllyaho Suomen Kansallisteatterista, yliasiamies Anna Talasniemi Koneen säätiöstä, toiminnanjohtaja Tuomo Tähtinen Music Finlandista ja Taiteen edistämiskeskuksen johtaja, joka nimitetään tehtävään maaliskuussa 2018. 

Työryhmän pysyvinä asiantuntijoina ovat kulttuuriasiainneuvokset Petra Havu, Esa Pirnes ja Katri Santtila opetus- ja kulttuuriministeriöstä, opetusneuvos Maija Innola opetus- ja kulttuuriministeriöstä, taiteen tukemisen päällikkö Esa Rantanen Taiteen edistämiskeskuksesta sekä erikoistutkija Maria Hirvi-Ijäs Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporesta.