Työ- ja elinkeinoministeriö kysyy kokemuksia itsensätyöllistämisestä

23.9.2016

Työ- ja elinkeinoministeriö tekee parhaillaan tutkimusta itsensätyöllistämisestä ja jakamistaloudesta. Tutkimukseen liittyy kysely, johon voi vastata syyskuun loppuun saakka.

Ministeriön mukaan tutkimuksen tavoitteena on selvittää itsensätyöllistämisen nykyistä laajuutta ja merkitystä kasvun ja uusien työpaikkojen synnyttämiseksi tulevaisuuden työmarkkinoilla. Selvitystyö käynnistyi kesäkuussa 2016 ja tutkimuksen raportti valmistuu joulukuussa 2016. Kyselyn tuloksia hyödynnetään myös itsensätyöllistäjiin liittyvässä työttömyysturvan muutostarpeita kartoittavassa selvityksessä.

Osana selvitystä toteutetaan sähköinen kysely pää- ja sivutoimisesti toimiville itsensätyöllistäjille eli yksinyrittäjille, ammatinharjoittajille, freelancereille ja apurahansaajille. Kysely on käynnissä 29.9 asti. Kysely on rakennettu niin, että kohderyhmään kuulumaton henkilö ohjautuu pois kyselystä. 

Kyselyyn voi vastata osoitteessa: https://fi.research.net/r/itsensatyollistajat