Työttömyysturvan muutos huolettaa taiteilijoita – STS kehottaa toimimaan kuten ennenkin

15.2.2016

Uusi työttömyysturvalaki on herättänyt kuvataiteilijoiden joukossa suurta huolta. Suomen Taiteilijaseura kertoo tietoonsa tulleista tapauksista, joissa taiteilija on lykännyt TE-toimistoon hakeutumista uudistusten pelossa. Sen sijaan STS:n tiedossa ei toistaiseksi ole, että yhdenkään taitelijan kohtelu TE-toimistossa olisi tänä vuonna ollut lainvastaista tai että selvityksiä työttömyysturvaan oikeuttavasta tilanteesta ei olisi huomioitu. STS kehottaa, että työttömiksi joutuvat kuvataiteilijat hakeutuvat työttömyysturvan piiriin aivan kuten ennenkin.

Uuden työttömyysturvalain keskeisin muutos on, että uudessa laissa henkilöt, jotka ennen olisi katsottu itsensä työllistäjiksi, ovat nyt joko sivu- tai päätoimisia yrittäjiä. Oikeus työttömyysturvaan määritellään aivan kuten ennenkin: Sivutoimisella yrittäjällä on edelleen oikeus työttömyysturvaan, mutta päätoimiselle yrittäjälle sitä ei myönnetä. TE-toimistojen viranomaiset tulkitsevat uutta lakia työ- ja elinkeinoministeriön laatiman ohjeen perusteella. Ohjeessa on erillinen taiteilijoita käsittelevä osuus. STS arvioi, että ministeriön antama ohje ei heikennä kuvataiteilijoiden kohtelua edelliseen ohjeeseen verrattuna.

STS:n tiedossa ei toistaiseksi ole, että yhdenkään taitelijan kohtelu TE-toimistossa olisi tänä vuonna ollut lainvastaista tai että selvityksiä työttömyysturvaan oikeuttavasta tilanteesta ei olisi huomioitu.

STS:lle on kuitenkin tullut lukuisia tiedusteluja siitä, uskaltaako työttömyysturvaa enää hakea. Lakimuutos on herättänyt taiteilijakunnassa suurta huolta ja vastustusta. Useat tahot aktivisteista poliitikkoihin pyrkivät siihen, että laki saataisiin muutettua. Myös Suomen Taiteilijaseura vastusti joulukuussa tapaa, jolla laki oli valmisteltu asianomaisia juuri kuulematta. Nyt seura kuitenkin keskittyy seuraamaan, kuinka lakia todellisuudessa tulkitaan TE-toimistoissa.

STS kehottaa, että työttömät ammattikuvataiteilijat hakeutuvat TE-toimistojen palveluiden piiriin aivan kuten ennenkin. Uusi työttömyysturvalaki ja sen tulkitsemiseksi laadittu ohje eivät sinällään heikennä taiteilijan mahdollisuuksia saada työttömyysturvaa.

STS kehottaa, että työttömät ammattikuvataiteilijat hakeutuvat TE-toimistojen palveluiden piiriin aivan kuten ennenkin. Uusi työttömyysturvalaki ja sen tulkitsemiseksi laadittu ohje eivät sinällään heikennä taiteilijan mahdollisuuksia saada työttömyysturvaa. Ammattikuvataiteilijalla on edelleen oikeus työttömyysturvaan, jos lain soveltamisohjeen ehdot täyttyvät.

STS arvioi, ettei uuden työttömyysturvalain muuttamiselle ole edellytyksiä, sillä eduskunnan enemmistö hyväksyi lain joulukuussa 2015. STS jatkaa tilanteen seuraamista tiiviisti, sillä vain konkreettisten tapausten ja esimerkkien kautta voimme vaikuttaa siihen, että kuvataiteilijoita kohdellaan TE-toimistoissa asianmukaisesti. Seura pyytää taiteilijoita ottamaan yhteyttä, jos lain ja siitä annetun ohjeen tulkitsemisessa ilmenee TE-toimistossa epäselvyyksiä tai ongelmia.