Uudet suositukset kunnille taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden parantamiseksi

20.12.2018
Raimo Törhösen seinämaalaussarja Ajokoiravärioppi Kontinkankaan hyvinvointikeskuksessa Oulussa.

Käytännössä suositukset tarkoittavat, että maakuntien ja kuntien on laadittava taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta koskevat tavoitteet. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollossa on suunnitelmallisesti varattava määräraha taide- ja kulttuuritoimintaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat julkaisseet uudet suositukset, jotka velvoittavat maakuntia ja kuntia parantamaan taiteen ja kulttuurin tarjontaa ja saavutettavuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Suositukset ovat osa hallituksen Taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden parantamisen kärkihanketta, jonka yhtenä tavoitteena on ollut laajentaa prosenttitaiteen periaatetta.

Suositukset sisältävät käytännön toimia, joilla lisätään ihmisten hyvinvointia ja vahvistetaan kulttuuriin osallistumista, ministeriöiden tiedotteessa kuvaillaan. Eurooppa- kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho ja perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko julkistivat suositukset 17. joulukuuta.

Käytännössä suositukset tarkoittavat sitä, että maakuntien ja kuntien on ensin laadittava taiteen ja kulttuurin saatavuutta ja saavutettavuutta koskevat tavoitteet. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollossa on suunnitelmallisesti varattava määräraha taide- ja kulttuuritoimintaan. Suositukset on tarkoitettu maakuntien ja kuntien johdolle sekä asiaa valmisteleville virkamiehille.

Maakunnat varaavat resurssit, kunnat vastaavat kulttuuritoiminnasta

Sote- ja maakuntauudistuksen mukaan maakunnat vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Taide- ja kulttuuritoiminta suositellaan nyt otettavaksi huomioon resursoinnissa suuntaamalla siihen osa maakuntien käyttötalousmenoista. Ehdotuksen mukaan maakunnat voisivat sisällyttää sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajien kanssa tehtäviin sopimuksiin yhdeksi laatukriteeriksi sen, että taidetta ja kulttuuria tuodaan sinne, missä ihmiset ovat.

Kuntien vastuulla on jatkossakin terveyden edistäminen, kuntien kulttuuritoiminta ja sen myötä taiteen ja kulttuurin käytön vahvistaminen. Kunnat varmistavat myös, että poikkihallinnollinen yhteistyö toimii. Vastuutahojen tehtävänä on tunnistaa taiteen ja kulttuurin mahdollisuudet osana hyvinvoinnin edistämistä sekä seurata asian toteutumista.

Kunnat varaavat määrärahat hyvinvointia ja terveyttä edistävään sekä osallisuutta tukevaan taide- ja kulttuuritoimintaan käyttötalousmenoista. Rakennushankkeissa määräosa hankkeen kustannuksista varataan rakennuksen taidehankintoihin.

Suositus taiteen ja kulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa