Valtionavustus- ja apurahahakemusten määrän arvioidaan laskevan tuhannella ensi vuonna

10.10.2016Kirjoittaja: Miisa Pulkkinen

Valtion talousarvioesityksen mukaan valtionavustus- ja apurahahakemusten määrä tulee ensi vuonna pienenemään tuhannella. Viime vuonna hakemuksia tuli 14 000, ja ensi vuonna niiden määräksi ennakoidaan 13 000.

Samalla myönteisten päätösten määrän ennakoidaan laskevan 3 000 päätöksestä 2 500 päätökseen.

Syynä hakemusten ja myöntöjen määrän laskemiseen ovat muutokset tukimuodoissa ja niiden suuruuksissa. Taiteen edistämiskeskus jakaa jatkossa entistä suurempia avustuksia hieman harvemmille hakijoille. Taiken taiteen tukemisen päällikkö Esa Rantanen korostaa, että kyseessä on pikemminkin arvio kuin pyrkimys saada hakemusmäärät laskemaan.

”Hakemuksia tulee niin paljon kuin niitä tulee.”

Kulttuuribudjetti 2017

OKM ja Taike esittelivät kulttuurin ja taiteen määrärahoja valtion vuoden 2017 talousarvioesityksessä Forum Artisin järjestämässä tilaisuudessa lokakuun alussa. Kulttuurin ja taiteen budjetti on ensi vuonna pääpiirteissään tämän vuoden tasolla.

Kokonaisuudessaan taidetta ja kulttuuria tuetaan talousarvioesityksen mukaan 462,8 miljoonalla eurolla.

Kilpailukykysopimus leikkaa mm. virastojen määrärahoja.

Kuvataiteen kokonaisrahoitusta ei voi arvioida pelkän talousarvioesityksen perusteella. Kuvataide on nyt laajennettu visuaalisen taiteen kokonaisuudeksi, joka sisältää kuvataiteen, valokuvataiteen, mediataiteen sekä sarjakuva- ja kuvitustaiteen.

Eduskunta päättää talousarvioesityksen hyväksymisestä joulukuussa.

Hakemusten määrän lasku koskee etenkin yhteisöille myönnettäviä toiminta-avustuksia. Niiden alaraja on jatkossa 10 000 euroa. Jos haettu summa jää alle 10 000 euron, yhteisö ohjataan hakemaan erityisavustusta. Silläkin on nyt alaraja, 1 500 euroa. Rajat ilmoitetaan jo hakuilmoituksessa, joissa mainitaan myös tunnusluvut, jotka yhteisöjen edellytetään kertovan toiminnastaan.

Esa Rantanen epäilee, ettei pienikään yhteisö pysty pyörittämään toimintaansa vain muutamien tuhansien eurojen vuosittaisella tuella.

”On tärkeää että budjetti on realistinen. Tavoite on, että rahat kohdistuvat paremmin”, sanoo Rantanen.

Taiken tämänhetkisiä tukimuotoja ei lakkauteta. Käytännössä tukimuotojen kirjo pikemminkin kasvaa hieman, sillä joitain avustuksia, kuten kulttuurilehtituki, siirretään OKM:stä Taiken jaettavaksi.

 

 

 

 

 

Lue myös:

Kommentti: Taidealaa työnnetään ajattelemaan suuremmin