Apua ja neuvoja luovan työn tekijälle

21.2.2014

 

Viime aikoina julkisuudessa on noussut esiin kaksi talouteen liittyvää käsitettä, luova talous ja itsensä työllistäminen.

Luova talous nähdään nykyään tärkeäksi alueeksi, sanotaan jopa Suomen talouden perustuvan tulevaisuudessa entistä enemmän luovaan talouteen. Mutta mitä sitten tämä luova talous on? Suppeammin ymmärrettynä kysymys on lähinnä kulttuurialoista, mutta laajasti käsitettynä siihen kuuluu kaikki muu kuin perinteinen taloudellinen toiminta.

Toinen usein viime aikoina esille tullut termi on itsensä työllistäminen. Entistä enemmän on ihmisiä, jotka työskentelevät mm. edellä mainituilla luovilla aloilla ja joutuvat hankkimaan ainakin osan tuloistaan omatoimisesti eli työllistämään itsensä.

Palkkatyötä, ainakaan kokopäiväistä, on entistä vähemmän tarjolla. Tulot tulevat useista eri lähteistä; palkkatyöstä, itsenäisestä oman ammatin harjoittamisesta, mahdollisesta osuudesta esimerkiksi osuuskunnassa jne. Ilmeisesti tulevaisuudessa tämä ansaintalogiikan malli leviää useille eri aloille, myös sellaisille, joilla on totuttu perinteiseen säännölliseen palkkatyöhön.

Toisaalta voidaan myös hieman ironisesti sanoa, että luova talous on saanut lievän sivumerkityksen eli pitää olla todella luova hoitaakseen oman talouden. Monille tämä uusi tilanne tuottaa todellakin suurta päänvaivaa.

Tähän luovan talouden tuskaan tarjotaan liennytystä Haaga-Helian kulttuuriyrittäjyysprojektissa. Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa on menossa ESR-rahoitteinen Luovien alojen itsensä työllistäjien koulutus ja neuvontaprojekti eli lyhyesti kulttuuriyrittäjyysprojekti Uudenmaan ELY-keskuksen tuella. Mukana hankkeen toteuttamisessa on myös Suomen Taiteilijaseura ja monet muut taidealan järjestöt.

Projektin tarkoitus on luoda parempia taloudellisia mahdollisuuksia eri kulttuurialojen toimijoiden omien töiden toteuttamiseen ja auttaa heitä toimeentulon hankkimisessa. Tarkoitus on myös toimia eri alojen kohtauspaikkana ja näin luoda uusia kontakteja ja ideoita vuorovaikutuksen seurauksena. Samalla pyritään myös lisäämään ja monipuolistamaan Uudenmaan, erityisesti pääkaupunkiseudun kulttuuritarjontaa.

Projekti on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat apua oman taloudellisen toimintansa järjestämiseen. Jos olet ajatellut tehdä esimerkiksi omia juttuja varsinaisen palkkatyön lisäksi tai peräti ryhtyä itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi ja innostusta sekä ideoita olisi, mutta pitäisi selvittää taloudelliset mahdollisuudet ja erilaiset käytännön asiat, niin vielä ehdit mukaan.

Projekti on toiminut vuoden verran ja se jatkuu vuoden 2014 loppuun. Eri kuukausien teemat ovat itsenäisiä kokonaisuuksia. Vuoden 2014 syksyn ohjelmaa vasta suunnitellaan ja siinä voidaan huomioida osallistujilta tulevia toivomuksia.

Toimintamuodot lähtevät osallistujien omista tarpeista. Yleensä on ollut kuukausittainen teema ja siihen liittyviä työpajoja, mutta erilainen neuvonta ja muu apu on mahdollista.

Tule mukaan yksin tai porukalla ja kysy kaikkea, mitä haluat tietää itsensä työllistämisestä ja muusta taloudellisen toiminnan harjoittamisesta, pienistäkin asioista. Tarkoitus on jatkaa projektia ja tehdä ensi syksynä uusi rahoitushakemus. Ja kaikki vinkit käsiteltävistä asioista ovat tervetulleita varsinkin tulevan koulutuksen suunnittelussa.

Käy katsomassa nettisivujamme: www.kulttuuriyrittajyys.fi ja vastaavan niminen Facebook-sivusto.

Sieltä löytyy aikaisempien kertojen aineistoja ja tuleva ohjelma. Tässä alustavasti kevään ohjelmaa:
Helmikuun teema: Hyvinvointi, jaksaminen
Maaliskuun teema: Käytännön toimet, mm. tuottaminen
Huhtikuun teema: Toiminnan taloudellinen suunnittelu, mm. rahoitus
Toukokuun teema: Oman toiminnan suunnittelu

Tervetuloa mukaan,

Jorma Ikonen
projektipäällikkö
Jorma.Ikonen@Haaga-Helia.fi
040 488 7368

Annika Evälä
projetikoordinaattori
Annika.Evala@Haaga-Helia.fi
040 488 7421