AVEKin CreaDemo-tukea tasa-arvopesulle, digitaaliselle tuolille ja Olento-keinoälylle

13.4.2016
Keinoäly ja digitaalinen veistos Olento oli mukana Suomen Taiteilijaseuran tuottamassa Nuoret 2015 -näyttelyssä.
Keinoäly ja digitaalinen veistos Olento oli mukana Suomen Taiteilijaseuran tuottamassa Nuoret 2015 -näyttelyssä.

AVEK on myöntänyt tälle vuodelle CreaDemo-tukea 22:lle luovan alan kehityshankkeelle yhteensä 215 000 euroa. Tukea saaneiden hankkeiden joukossa ovat mm. Tasa-arvopesu -hanke, digitaalinen tuoli ja Nuoret 2015 -näyttelyyn osallistunut keinoäly Olento.

CreaDemo-tuet on jaettu pienempiin konseptitukiin ja demo-, proto- ja pilottitukeen. Konseptitukea sai 15 hanketta yhteensä 72 410 euron arvosta. Seitsemän hanketta sai demo-, proto- ja pilottitukea yhteensä 143 000 euroa. Yhteensä CreaDemo-hakemuksia tuli 101.

Tuettujen tuote- ja palveluinnovaatioiden joukossa on muun muassa Nutty Tarts Oy:n ”Tasa-arvopesu”, jossa tasa-arvosta halutaan tehdä yrityksen näkyvä arvo. Tukea sai myös lähellä asiakasta valmistettava digitaalinen tuoli, jonka konseptoinnista vastaa Pekka Salokannel. ”Tour de existence” taas on Meiju Niskalan arkkitehtuuria, muotoilua, osallistavaa taidetta ja eksistentiaalisia teemoja yhdistävä konsepti. Konseptituen sai Jaana Ristolan ja työryhmän keinoäly ja interaktiivinen veistos Olento, joka oli mukana Suomen Taiteilijaseuran tuottamassa Nuoret 2015 -näyttelyssä vuodenvaihteessa.

Päätökset teki asiantuntijaraati, jonka muodostavat toiminnanjohtaja Hanna Harris Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksesta, asiantuntija Helena Pekkarinen Vehendosta sekä asiantuntija Pekka RantalaTEKESistä. Esittelijänä toimi tuotantoneuvoja Milla Moilanen.

CreaDemo-tukea myönnetään luovan alan yritysten ja kulttuurialan ammattilaisten tuotekehityshankkeisiin, joissa etsitään uusia luovien alojen ja kulttuuriyrittäjyyden tuote- tai palveluinnovaatioita. CreaDemo-avustukset myönnetään opetus- ja kulttuuriministeriön AVEKille osoittamasta määrärahasta.

Katso kaikki tuen saajat