Biotaide, valotaide ja nuortenkulttuuri saivat omat läänintaiteilijat

26.1.2016

Taiteen edistämiskeskuksessa aloittavat kevään 2016 aikana biotaiteen, valotaiteen ja nuortenkulttuurin läänintaiteilijat. Antti Tenetz edistää biotaidetta valtakunnallisesti, Leevi Lehtinen valotaidetta ja Julian Owusu nuortenkulttuuria Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.

Bio- ja valotaide saavat oman läänintaiteilijan ensimmäistä kertaa.

Nyt haluamme panostaa erityisesti nouseviin taiteenaloihin, sanoo Taiken johtaja Minna Sirnö.

”Seuraamme aktiivisesti taidekentän muutoksia, ja nyt haluamme panostaa erityisesti nouseviin taiteenaloihin. Biotaide nostaa taiteen keinoin esiin tieteen, taiteen ja teknologian yhä lisääntyvää dialogia. Valotaiteen edistämisen mahdollisuudet pohjoisessa Suomessa ovat hyvät”, toteaa Taiteen edistämiskeskuksen johtaja Minna Sirnö.

”Nuortenkulttuurin läänintaiteilija tulee pureutumaan kulttuuriseen tasa-arvoisuuteen, taiteen saatavuuteen ja saavutettavuuteen Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, jotka ovat väestörakenteeltaan erilaisia alueita, jonka vuoksi nuorten todellisuus voi olla hyvinkin toisenlaista”, Sirnö jatkaa.

Antti Tenetz vahvistaa valtakunnallisena biotaiteen läänintaiteilijana biotaiteen kansallista verkostoa ja sitä kautta lisää kansainvälistä yhteistyötä. Yhtenä tavoitteena on taiteilijoiden työskentelyedellytysten lisääminen. Biotaiteen kautta taide voi olla voimakas yhteiskunnallinen keskustelija ja näkökulmien antaja, kun keskustellaan esimerkiksi ilmastonmuutoksesta ja kestävästä kehityksestä.

Leevi Lehtinen edistää valotaiteen tunnettavuutta ja asemaa taiteena erityisesti pohjoisessa Suomessa. Tavoitteena on valotaiteen saatavuuden ja saavutettavuuden lisääminen. Lehtinen tulee työskentelemään myös Taiken prosenttitaiteen kehittämisohjelmassa. Nämä kaikki toimet omalta osaltaan edistävät taiteilijoiden työskentelymahdollisuuksia.

Julian Owusu tulee työskentelemään Taiken lasten- ja nuortenkulttuurin kehittämisohjelmassa nuortenkulttuurin näkökulmasta. Nuortenkulttuurin läänintaiteilijan työllä pyritään lisäämään taiteen moninaisuutta ja kulttuurienvälistä vuoropuhelua eri lähtökohdista tulleille nuorille esimerkiksi katutanssin genren keinoin.