Framen hallitus vaihtuu lähes kokonaan

21.4.2015

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt Visuaalisen taiteen keskus Framelle uuden hallituksen kolmevuotiskaudeksi 2015–2018.

Frame-säätiön hallituksen uudet jäsenet ovat toiminnanjohtaja Hanna Maria Anttila, johtaja Jan Förster, kuvataiteilija, kuvataiteen tohtori Jan Kaila, kokoelmaintendentti Henna Paunu, intendentti Anna-Kaisa Rastenberger, taiteilija, kuvataiteen tohtori Jyrki Siukonen ja lehtori Tomas Träskman.

Hallituksen jäsenistä Kaila ja Träskman olivat Framen hallituksessa myös edellisellä toimikaudella.

Framen tehtävänä on vahvistaa suomalaisen visuaalisen taiteen asemaa. Frame edistää nykytaiteen vientiä, kansainvälistä näkyvyyttä sekä suomalaisten ja kansainvälisten nykytaiteen toimijoiden yhteistyötä. Frame toimii myös visuaalisen taiteen tiedotuskeskuksena eli se kokoaa, taltioi ja jakaa tietoa kuvataiteen alalta.

Tänä vuonna Framen suurin kansainvälinen hanke on tilata ja tuottaa Suomen näyttely Venetsian kansainväliseen taidebiennaaliin. Frame on yksi kahdeksasta opetus- ja kulttuuriministeriön tukemasta taiteen alan tiedotuskeskuksesta.