Haapaveden seurakunnan yleinen taidekilpailu

22.5.2012

Haapaveden seurakunta kutsuu suomalaisia – Suomen kansalaisia tai pysyvästi Suomessa asuvia – taiteilijoita ottamaan osaa Haapaveden seurakunnan juhlavuoden taidekilpailuun. Kilpailussa noudatetaan Suomen Taiteilijaseuran kilpailusääntöjä sekä seuraavia määräyksiä:

1. Kilpailun tarkoituksena on hankkia idealuonnoksia Haapaveden kirkkoon sijoitettavasta taideteoksesta. Kirkkoon hankittava taideteos on samalla Haapaveden seurakunnan 150-vuotisjuhlavuoden symboli. Juhlavuotta vietetään 2013. Pääjuhla on 18.8.2013.

2. Tullakseen kilpailussa huomioonotetuksi tulee kilpailuehdotukseen sisältyä seuraavat luonnokset ja tiedot:

a. Luonnos taideteoksesta, josta käy arvostelun kannalta riittävän havainnollisesti selville teoksen ominaisuudet. Tekijä voi valita esitystavan siten, että se tukee ehdotusta. Luonnos voi olla pienoismalli, piirustuksia, tietokonevisualisointeja tai näiden yhdistelmiä. Mittakaavan tekijä voi valita teokseen sopivaksi.

b. Asemapiirros, josta ilmenee teoksen sijoittaminen kirkkoon.

c. Eritelty kustannusarvio, josta käy ilmi myös taiteilijapalkkion suuruus.

d. Kilpailijalla on oikeus esittää myös muuta ehdotustaan valaisevaa materiaalia.

3. Mikäli palkintoja vastaava määrä kilpailuehdotuksia jätetään määräaikana, jaetaan kilpailussa seuraavat palkinnot:

I palkinto      5000 euroa
II palkinto     2000 euroa
III palkinto   1000 euroa

Palkintolautakunnalla on oikeus jakaa palkintoihin varattu summa toisinkin, kuitenkin siten, että palkintojen yhteismäärä säilyy samana.

4. Kilpailun palkintolautakunnan muodostavat Haapaveden seurakunnan nimeäminä puheenjohtajana kirkkoherra Mauno Soronen ja jäseninä peruskoulun luokanopettaja Leena Hannula, nuorisotyönohjaaja Reetta Paavola, erikoissairaanhoitaja Leena Ruuska, kuvataiteen lehtori Antti Salonen, toimitusjohtaja Timo Suhonen, lehtori Helli Tolonen, talousjohtaja Antti-Jussi Vahteala ja Haapaveden kirkon suunnitteluarkkitehti Jaakko Rautanen sekä Suomen Taiteilijaseuran nimeäminä Elina Försti ja Kari Södö. Lautakunnan sihteerinä toimii talousjohtaja Antti-Jussi Vahteala. Kilpailun välitysmiehenä toimii lehtori Helena Mattila.

5. Kilpailutyöt on varustettava nimimerkillä ja mukana on seurattava kaksi nimimerkillä varustettua, suljettua kirjekuorta, joista toisen tulee sisältää tekijän nimi, osoite ja puhelinnumero ja toisen, jossa lisämerkintä ”SELVITYS” kohdassa 2. pyydetyt selvitykset. Mukaan voi halutessaan laittaa myös kolmannen kuoren merkinnällä ”PALAUTUSOHJEET”, joka avataan näyttelyn päätyttyä ehdotusten palauttamista varten.

6. Kilpailuluonnokset jäävät taiteilijan omistukseen ellei niiden lunastamisesta erikseen sovita. Tekijänoikeudet säilyvät tekijällä.

7. Lopullisen teoksen tilaamisesta päättää Haapaveden seurakunnan kirkkoneuvosto, jolla on oikeus tilata teos minkä tahansa kilpailussa palkitun luonnoksen pohjalta.

8. Kilpailuaika päättyy perjantaina 7.9.2012 kello 14.00, jolloin kilpailuehdotusten tulee olla perillä tai todistettavasti jätettynä postin tai kuljetusliikkeen kuljetettavaksi. Kilpailijan on vastattava kuljetuskustannuksista perille asti. Kilpailuehdotuksia otetaan vastaan 3.-7.9.2012 Haapaveden seurakunnan kirkkoherranvirastossa, Tähtelänkuja 5, 86600 Haapavesi, arkisin klo 9-16.

9. Kilpailun tultua ratkaistuksi asetetaan kilpailuehdotukset näytteille kirkon aulaan 10.-16.9.2012 arkisin klo 9-16, viikonloppuna kello 10-16. Näyttelyn päätyttyä kilpailuehdotukset on noudettava pois kolmen viikon kuluessa tai annettava ohjeet niiden palauttamisesta, jonka jälkeen noutamatta jääneet ehdotukset tuhotaan.

10. Lisätietoja kilpailusta antaa kilpailun sihteeri, kaupunginkamreeri Antti-Jussi Vahteala, antti-jussi.vahteala@haapavesi.fi, puh. 044-7591311.

Ehdotuksia koskevia lisäkysymyksiä voi esittää välityshenkilölle lehtori Helena Mattila 31.7.2012 mennessä kirjallisesti sähköpostilla helena.mattila1@gmail.com tai postiosoitteeseen Vanhatie 33 B 3, 86600 Haapavesi. Taidekilpailua koskevat kysymykset ja niihin annetut vastaukset julkaistaan seurakunnan kotisivulla http://www.haapavedenseurakunta.fi kohdassa ajankohtaista.

Taiteilijat voivat tutustua Haapaveden kirkkoon toukokuun ajan arkipäivisin klo 9-16, jolloin paikalla on kilpailukohteen tunteva henkilö (suntio/kiinteistötyöntekijä) vastaamassa kysymyksiin.

Kuvamateriaalia  löytyy sivuilta:
http://www.haapavesi.fi/kaupunki/kirkon-taidekilpailu.html

Liitteet sekä ohjelma löytyy osoitteesta  http://haapavedenseurakunta.fi/?a=2

Tämä kilpailuohjelma on hyväksytty Suomen Taiteilijaseuran hallituksen kokouksessa 16.4.2012.