Hallitusohjelma julkistettiin – listalla taiteilija-apurahan tason ja taiteilijaeläkkeiden määrän nostot

3.6.2019Kirjoittaja: Rosa Kuosmanen
Hallitusohjelma julkistettiin maanantaina Keskustakirjasto Oodissa. Kuva: Jussi Toivanen / Valtioneuvoston kanslia

Tänään julkistetun hallitusohjelmaluonnoksen mukaan kulttuurin ja taiteen osuutta valtion budjetissa pyritään kasvattamaan pitkällä aikavälillä yhteen prosenttiin. Uuden keskustalaisen tiede- ja kulttuuriministerin nimi selvinnee lähipäivinä.

Sdp:n puheenjohtajan Antti Rinteen vetämien hallitusneuvottelujen tuloksena valmistunut hallitusohjelma on julkaistu tänään aamupäivällä. Sdp:n, keskustan, vihreiden, vasemmistoliiton ja Rkp:n laatima ohjelma sisältää myös useita taide- ja kulttuuripoliittisia avauksia. Suomen Taiteilijaseuran hallitusohjelmatavoitteissaan ajamista uudistuksista ohjelmaluonnoksessa on mukana esimerkiksi taiteilija-apurahojen tason nostaminen sekä taiteilijaeläkkeiden määrän kasvattaminen. Tarkkoja lukuja ohjelmassa ei tässä vaiheessa eritellä.

Rinteen hallitus pyrkii tulevalla kaudella lisäämään kulttuuripalvelujen saavutettavuutta ja vahvistamaan kulttuurin toimintaedellytyksiä. Vaalien alla kulttuurialan toimijoiden aktiivisesti ajama tavoite kulttuuribudjetin nostosta yhteen prosenttiin toteutunee ennen pitkää, mutta ei välttämättä lähivuosina. Hallitusohjelmassa todetaan, että “pitkällä aikavälillä pyritään kasvattamaan kulttuurin ja taiteen määrärahojen osuutta valtion budjetissa asteittain yhteen prosenttiin”.

Myös taiteen prosenttiperiaate on mainittu uudessa hallitusohjelmassa. Hallitus aikoo jatkaa järjestelmän jalkauttamista ja tukea sen laajentamista myös muille kuin visuaalisen taiteen aloille.

Suomen Taiteilijaseura on tyytyväinen, että moni seuran hallitusohjelmatavoitteista on otettu huomioon uudessa hallitusohjelmassa.

”Olemme erittäin iloisia, että viestimme on kuultu. Kuvataiteilijoiden toimeentuloon vaikuttavat myönteisesti myös laajemmat rakenteelliset toimenpide-esitykset, kuten sosiaaliturvan uudistaminen, jossa palkkatyön, yrittäjyyden ja muiden tulomuotojen yhteensovittamista pyritään helpottamaan. Rohkaisevien signaalien myötä työmme jatkuu. Edistämme pitkäjänteisesti muun muassa näyttelypalkkiojärjestelmän vakiinnuttamista Suomeen”, toteaa seuran toiminnanjohtaja Annukka Vähäsöyrinki.

Poimintoja hallitusohjelmasta

  • Nostetaan taiteilija-apurahojen tasoa.
  • Taiteilija- ja urheilijaeläkkeiden määrää lisätään nykyisestä.
  • Helpotetaan palkkatyön, yrittäjyyden ja muiden tulomuotojen yhteensovittamista sosiaaliturvassa, eritoten työttömyysetuuksien osalta.
  • Puretaan aktiivimallin leikkurit ja velvoitteet, kun työllisyysvaikutuksiltaan vastaavista toimenpiteistä on päätetty.
  • Edistetään lastenkulttuuria. Tuetaan taiteen perusopetusta ja nostetaan lastenkulttuurin yleis- ja hankeavustuksia.
  • Käynnistetään ohjelma kulttuuritilojen käytön tehostamiseksi. Tavoitteena on selvittää tilojen yhteiskäyttöä, kiertuetoiminnan edellytysten parantamista ja vahvistaa kulttuuripalveluiden järjestäjäpohjaa.
  • Turvataan kulttuurin toimintaedellytykset huolehtimalla valtionosuuksien tasosta, toiminta-avustuksista ja kansallisten laitosten määrärahoista.

Veikkausvoittovarojen mahdollinen supistuminen on huomioitu suunnitelmalla turvata Veikkauksen edunsaajien määrärahat kompensaatiolla. Arpajaislain vaikutuksesta mahdollisesti vähenevät kulttuurin, liikunnan ja nuorisotoiminnan määrärahat voitaisiin hyvittää esimerkiksi siirtämällä teattereiden, museoiden ja orkesterien valtionosuuksia asteittain maksettavaksi budjettivaroista.

Uusi hallitus pyrkii panostamaan monipuolisesti tieteeseen, luoviin aloihin, kulttuuriin ja koulutukseen. Luovien alojen kasvun tukemiseksi ja työpaikkojen lisäämiseksi uusi hallitus esittää muun muassa Creative Business Finland -viraston perustamista. Lisäksi hallitus haluaa vahvistaa kulttuurimatkailua ja suunnittelee luovia aloja ja kulttuuritoimintaa tukevan rahaston perustamista.

Kulttuurin hyvinvointivaikutusten lisäämiseksi eri hallinnonalojen yhteistyötä vahvistetaan. Ohjelmassa on linjattu myös aikomus minimikorvausten määrittelemisestä eri taiteenaloilla korvauskäytäntöjen yhtenäistämiseksi.

Tiede- ja kulttuuriministerin salkku menee keskustalle. Uuden kulttuuriministerin nimi selvinnee lähipäivinä.