Hei taiteilija, onko sulla hyvä olo?

19.2.2013

TEKSTI: PIA HOUNI JA HELI ANSIO

Olisiko niin, että taideterapian vanavedessä oivallettiin taiteen hyvinvointivaikutukset yleisesti? Vai ymmärrettiinkö taiteen terveyttä edistävä vaikutus jo antiikin kulttuurissa, kun rakennettiin teatteri lääkintätaidon jumalan pyhäkköön ja parantamiskeskuksen yhteyteen? Lienee turhaa yrittää jäljittää alkuperän hetkeä. Sen sijaan on todettava, että taiteen ja hyvinvoinnin kihlaus on tullut osaksi kulttuuriamme. Tämän havainnon keskellä eläessämme huomiomme kohdistuu itse taiteilijaan – entä taiteilijan hyvinvointi? Kuka siitä on kiinnostunut tai mitä asialle kuuluu?

Vaikka taiteen hyvinvointivaikutukset ovat olleet viime vuosina keskeisesti esillä eri foorumeilla, taiteilijoiden oma hyvinvointi ei aina ole kiinnostanut. Joskus taiteen tekemisen edellytyksenä on jopa pidetty sitä, että taiteilija kärsii. Taiteilijuuteen liittyvissä käsityksissä kulkee rinnakkain kaksi voimakasta narratiivia. Toisessa elää romantiikan taiteilijamyytti, jossa todellisen taiteen ajatellaan syntyvän vain tuskasta ja kärsimyksestä, ja toisessa käsitys taiteilijasta ammattilaisena, joka tunnistaa ja markkinoi omaa erityisosaamistaan kilpailullisessa työkulttuurissa.

Työterveyslaitoksella tutkitaan nyt taiteilijoiden hyvinvointia. Meneillään on kaksivuotinen tutkimushanke Taiteilijan hyvinvointi taidetyön muutoksessa, jota rahoittaa Työsuojelurahasto. Hankkeessa on toteutettu laaja kysely eri alojen taiteilijoille. Myös Taiteilijaseuran jäsenistö on mukana kyselyn otoksessa. Vastauksia on tullut lähes 500. Lisäksi tutkimuksessa on haastateltu eri alojen taiteilijoita yksilö-, pari- ja ryhmähaastatteluina. Tutkimuksessa etsitään tietoa taiteilijoiden työn arjesta ja hyvinvoinnista sekä tiedoista ja taidoista, joita taiteilijat tarvitsevat onnistuneen työpolun toteuttamiseksi. Tutkimushankkeessa pohditaan, millaisia ovat taiteilijan hyvinvoinnin riskipisteet, ja mitkä tekijät tukevat onnistuneen työpolun toteutumista.

Taiteilijan hyvinvointi taidetyön muutoksessa -tutkimuksen tulokset julkistetaan syksyllä 2013. Tutkimushankkeen kaikille avoin loppuseminaari järjestetään Helsingissä 11. marraskuuta 2013. Tutkimuksen tulokset julkaistaan pdf-muotoisena Taiteilijan työkirjana, jota pääsee lukemaan taidealan ammattiliittojen verkkosivuilta. Tutkimushankkeen tulosten pohjalta on valmisteilla myös dokumenttielokuva taiteilijan työstä ja arjesta. Sen toteutuminen riippuu rahoituksen varmistumisesta. Lisäksi tutkimuksen aihepiiristä julkaistaan tieteellisiä ja yleistajuisia artikkeleita kotimaisissa ja kansainvälisissä lehdissä. Myös Taiteilija-lehdessä ilmestyy syksyllä artikkeli tutkimuksen tuloksista.

Lisätietoa hankkeesta sekä tiedustelut: Työterveyslaitos.

Kirjoittajat ovat TTL:n erikoistutkija, dosentti Pia Houni sekä tutkija Heli Ansio.