Heidi Romo jäseneksi visuaalisten taiteiden toimikuntaan ja kuvataidejaostoon

7.9.2015

Taideneuvosto on nimennyt kuvataiteilija Heidi Romon jäseneksi visuaalisten taiteiden toimikuntaan ja kuvataidejaostoon. Hänet nimitettiin eroa pyytäneen Pirjetta Branderin tilalle.

Valtion visuaalisten taiteiden toimikunnan ja kuvataidejaoston uutena jäsenenä aloittaa kuvataiteilija Heidi Romo.

Heidi Romon työskentely sijoittuu valokuvan, elokuvan ja performanssitaiteen välimaastoon. Romon teokset ottavat usein kantaa kaupalliseen kuvakulttuuriin tätä humoristisesti uudelleentulkiten. Romo on osallistunut kansallisiin ja kansainvälisiin ryhmä- ja yhteisnäyttelyihin vuodesta 1996 lähtien. Hän on opiskellut maalaus-, valokuva- ja videotaidetta Suomessa ja Isossa Britanniassa. Romo asuu ja työskentelee Helsingissä.

Valtion taidetoimikunnat ovat Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) asiantuntijaelimiä, jotka päättävät taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja yhteisöille myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista. Taidetoimikuntien toimikausi on kaksivuotinen. Nykyisten toimikuntien toimiaika on 2015–16.

Taideneuvosto on Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijaelin, joka päättää valtion taidetoimikuntien toimialoista, nimistä ja määristä. Se nimeää sekä valtion että alueellisten taidetoimikuntien jäsenet kaksivuotiskausittain.