Itä-Suomeen kolme uutta läänintaiteilijaa

12.2.2016

Valtakunnallisena lasten ja nuortenkulttuurin läänintaiteilijana aloittaa Laura Arala, teatteria ja esittäviä taiteita edistää Katriina Andrianov Pohjois-Savossa, ja Harri Heinonen toimii visuaalisten alojen taiteen manageroinnin ja tuotannon läänintaiteilijana Etelä-Savossa.

”Taiteen edistämiskeskuksen tavoitteena on kohottaa lastenkulttuurin parissa työskentelevien taiteilijoiden työn arvostusta. Lapset ja nuoret ansaitsevat hyvin tehdyn ja toteutetun taiteen”, toteaa Taiteen edistämiskeskuksen johtaja Minna Sirnö.

”Teatterin ja esittävien taiteiden osalta pyrimme rakentamaan verkostoja eri toimijoiden välille ja lisäämään siten taiteen ammattilaisten työtilaisuuksia Pohjois-Savossa. Etelä-Savossa osallistutaan uusien toimintamallien kehittämiseen visuaalisilla aloilla”, jatkaa Sirnö.

Laura Arala tulee toimimaan valtakunnallisena läänintaiteilijana Taiken lasten- ja nuortenkulttuurin kehittämisohjelmassa. Kuluva vuosi on Taiken lasten- ja nuortenkulttuurin teemavuosi aihetunnisteella #taideonlasten.

Katriina Andrianov edistää teatterin ja esittävien taiteiden asemaa erityisesti Pohjois-Savossa. Tavoitteena on lisätä yhteistyötä ja projekteja näyttämötaiteen ja muiden kulttuurialojen ammattilaisten välillä. Andrianovin oma erityisala on aikuisten nukketeatteri.

Harri Heinonen edistää visuaalisten alojen ammattilaisten asemaa ja mahdollisuuksia erityisesti Etelä-Savossa. Mikkelissä on vireillä ja sinne on tulossa rakennettuun ympäristöön liittyviä projekteja.

Taiteen edistämiskeskuksen läänintaiteilijan tehtävät voivat olla alueellisia, alueiden yhteisiä tai valtakunnallisia. Läänintaiteilijan työ rahoitetaan veikkausvoittovaroista. Vuonna 2016 Taikella on 40 läänintaiteilijaa. Lasten- ja nuorten valtakunnalliseksi läänintaiteilijaksi hakijoita oli 43, teatteritaiteessa 18 ja visuaalisten alojen tuottajaksi ja manageroijaksi 8.