Itsensätyöllistäjät saamassa yhdistelmävakuutuksen

26.4.2017Kirjoittaja: Miisa Pulkkinen
Hallitus linjasi puoliväliriihessään Kesärannassa, että itsensätyöllistäjien työttömyysturvan parantamista aletaan valmistella tänä vuonna. Kuva: Laura Kotila/Valtioneuvoston kanslia.

Juha Sipilän hallitus on sopinut puoliväliriihessään, että itsensätyöllistäjien työttömyysturvan parantamista aletaan valmistella. Hallitus linjaa, että itsensätyöllistäjien yhdistelmävakuutus voitaisiin ottaa käyttöön jo ensi vuoden alusta.

Hallituksen linjaus yhdistelmävakuutuksesta perustuu työ- ja elinkeinoministeriön joulukuussa 2016 julkaisemaan raporttiin Selvitys työttömyysturvajärjestelmän muutostarpeista palkkatyön ja perinteisen yrittäjyyden välimaastossa.

Selvityksen laativat Akavan johtaja Maria Löfgren ja Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén. He esittävät itsensätyöllistäjien työttömyysturvaa parantavaa yhdistelmävakuutusta, joka perustuisi nykyisiin säännöksiin. Muutos nykyiseen kiteytyy siihen, että työttömyysturvaan liittyvän työssäoloehdon voisi kerryttää yrittäjyyden ja palkkatyön yhdistelmällä. Tällä hetkellä työttömyysturvaa saa vain, jos palkansaajan työssäoloehto on täyttynyt eli työtön työnhakija on tehnyt tietyn määrän työtä työsuhteessa.

STS kannattaa yhdistelmävakuutusta

Suomen Taiteilijaseura jätti selvitykseen lausunnon, jossa se kannattaa yhdistelmävakuutusta. STS:n mukaan yhdistelmävakuutus olisi taiteen alan itsensätyöllistäjien kannalta toivottava ratkaisu, joka ottaisi nykytilannetta paremmin huomioon taiteenalan itsensätyöllistäjien työn luonteen erilaisine variaatioineen.

”Taiteilija työskentelee tyypillisesti osin muussa kuin taiteellista työtä olevassa työssä ja osin omassa työssään. Työssäoloehto ei yleensä täyty sen paremmin työsuhteessa kuin omassa työssäänkään. Palkkatyön osalta se täyttyy lähinnä säännönmukaisesti muuta kuin taiteellista työtä tekevien osalta. Jos palkansaajan työssäoloehto ei täyty muulla kuin taiteellisella työllä, ei se normaalisti täyty lainkaan”, todetaan STS:n lausunnossa.

Koko lausunto on luettavissa STS:n sivuilla.

Lisäksi Sipilän hallitus linjasi puoliväliriihessään, että jatkossa työttömät voisivat harjoittaa yritystoimintaa neljän kuukauden ajan ilman työttömyysetuuden menetystä. Myös tätä muutosta valmistellaan tällä hallituskaudella.

Sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen Sipilän hallitus siirtää seuraavan hallituksen päätettäväksi, mutta asian valmistelu aloitetaan jo nyt.