Julkista taidetta arvostetaan eniten Oulussa ja pääkaupunkiseudulla

28.9.2016
Vantaan taidemuseo Artsi on erikoistunut graffitiin, katutaiteeseen ja performanssitaiteeseen. Kuvassa Artsin ulkoseinään maalattu Hende & Deos Ensemblen This is it.
Vantaalaiset suhtautuvat erityisen myönteisesti katutaiteeseen. Kuvassa Vantaan taidemuseo Artsin ulkoseinään maalattu Hende & Deos Ensemblen This is it.

Oulu ja pääkaupunkiseudun kaupungit sijoittuivat kärkeen, kun asukkailta kysyttiin suhtautumista taideteoksiin arkiympäristöissä.  Kaikkiaan suomalaisista 75 %haluaa nähdä julkista taidetta  arjessaan.

Julkisen taiteen arvostus Suomen kymmenessä suurimmassa kaupungissa

% asukkaista haluaa nähdä taideteoksia arkisessa ympäristössään

Oulu 83 %
Vantaa 82 %
Helsinki 81 %
Espoo 81 %
Turku 79 %
Tampere 78 %
Kuopio 77 %
Jyväskylä 73 %
Lahti 73 %
Kouvola 65 %

Lähde: Suomen Taiteilijaseuran kyselytutkimus, TNS Gallup 2016

Suomen kymmenestä suurimmasta kaupungista myönteisimmin julkiseen taiteen suhtautuvat oululaiset, joista 83 prosenttia haluaa taidetta arkiympäristöönsä, kuten asuinalueelleen, opiskelu- tai työpaikalle ja kirjastoihin. Julkista taidetta arvostetaan erityisesti myös pääkaupunkiseudun kaupungeissa Vantaalla (82 %), Helsingissä (81 %) ja Espoossa (81%).

Suurista kaupungeista pienintä julkisen taiteen kannatus on Kouvolassa. Sielläkin kuitenkin lähes kaksi kolmesta asukkaasta (65 %) haluaa nähdä julkista taidetta.

Kyselyssä kartoitettiin Helsingin, Espoon, Tampereen, Vantaan, Oulun, Turun, Jyväskylän, Lahden, Kuopion ja Kouvolan asukkaiden näkemyksiä julkisesta taiteesta.

Kyselyssä selvitettiin myös suomalaisten suhtautumista katutaiteeseen. Katutaidetta, kuten seinämaalauksia ja laillisia graffiteja, toivoo kaupunkiinsa 68 prosenttia. Suurinta katutaiteen kannatus on Vantaalla (78 %), jossa taidemuseo Artsi on profiloitunut edistämään nimenomaan katutaidetta.

Suomen Taiteilijaseuran tilaaman kyselytutkimuksen toteutti elokuussa 2016 TNS Gallup, jonka Forum-verkkopaneelissa kyselyyn vastasi 1495 henkilöä.  Aineisto edustaa Suomen 15–79 -vuotiasta väestöä, minkä lisäksi tarkasteltiin Suomen kymmenen suurimman kaupungin asukkaiden näkemyksiä julkisesta taiteesta.