Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta kannattaa Suomeen näyttelypalkkiota

17.12.2015
Eeva-Johanna Eloranta
Eeva-Johanna Eloranta

Kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Eeva-Johanna Eloranta (sd.) on tehnyt kirjallisen kysymyksen kuvataitelijoiden näyttelypalkkioista.  Eloranta vetoaa kysymyksessään siihen, että taidenäyttelyn pitäminen on kuvataiteilijan työn ydin. Taiteilija ei yleensä saa korvausta taidenäyttelyn eteen tehdystä työstä tai teosten esittelystä, edes julkista tukea saavissa museoissa.

”Taiteilija-apurahat on tarkoitettu luovaan työskentelyyn eli teosten luomiseen. Kuvataiteilijan tulisi saada korvaus myös näyttelyn eteen tekemästään työstä. Näyttelypalkkio olisi korvaus taiteilijan työstä näyttelyn valmistelussa ja sen aikana. Näyttelyn pitäminen on kuvataiteilijan työtä, ja työelämän pelisääntöjen täytyy olla tasa-arvoiset ja oikeudenmukaiset myös 3 000 suomalaiselle ammattikuvataiteilijalle”, Eloranta kertoo.

 

Kirjallinen kysymys on kansanedustajan ministerille tämän toimialaan kuuluvasta asiasta tekemä selvityspyyntö. Vastaus kirjalliseen kysymykseen annetaan sekä suomeksi että ruotsiksi 21 päivän kuluessa siitä, kun kysymys on saapunut valtioneuvoston kansliaan.

Näyttelypalkkioista käydään parhaillaan keskustelua ympäri maailmaa. Useissa maissa on julkaistu joko valtakunnalliset tai alueelliset suositukset näyttelypalkkioista tai taiteilijan työtunneista maksettavista palkkioista. Suosituksia on Australiassa, Britanniassa, Skotlannissa, Irlannissa ja Saksin osavaltiossa Saksassa. Puolassa muutamat isot näyttelynjärjestäjät ovat jo sitoutuneet maksamaan taiteilijoille minimipalkkiota. Norjassa kulttuuriministeriö pilotoi parhaillaan mallia, jossa taiteilijalle maksettaisiin myös työtunneista.

Pohjoismaissa näyttelykorvaukset otettiin käyttöön 40 vuotta sitten. Ruotsin sopimus astui voimaan ensi kertaa 1971 ja sitä päivitettiin viimeksi 2009. Norjan korvausjärjestelmä syntyi 1978 ja Tanskan 2003.

”Taiteilijat tekevät runsaasti ilmaista työtä, ja heidän neuvotteluasemansa suhteessa näyttelynjärjestäjiin on heikko”, Eloranta muistuttaa.

Näyttelypalkkiosopimus ei korvaisi nykyisiä taidenäyttelyistä maksettavia tekijänoikeuskorvauksia, joita visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry hallinnoi. Kuvataiteilijoiden tekijänoikeuskorvaus on hyvin usein pieni osa tulonmuodostusta eikä sitä makseta säännönmukaisesti. Tekijänoikeuskorvaukset maksettaisiin kuten ennenkin.