Kehäradan taide on vuoden ympäristötaidekohde

21.1.2016
Aarne Jämsän teos Helman heilahdus sijaitsee
Aarne Jämsän teos Helman heilahdus sijaitsee Lentoaseman rautatieasemalla.

Vuoden ympäristötaidekohde on Kehäradan taide. Palkinnon jakoi Ympäristötaiteen säätiö, joka  valitsee vuosittain yhden teoksen tai teoskokonaisuuden vuoden ympäristötaidekohteeksi. Kunniakirjat ojennettiin tänään kokonaisuuden tilaajille Vantaan kaupungille, Liikennevirastolle ja Finavia Oy:lle.

Heinäkuussa 2015 käyttöön otettu Kehärata on yksi pääkaupunkiseudun viime vuosien merkittävistä joukkoliikennehankkeista. Radan- ja asemienkäyttäjien arkea ilahduttavat asemakohtaisesti suunnitellut taideteokset, kuten Aarne Jämsän Helman heilahdus Lentoaseman rautatieasemalla ja Tuula Närhisen Animaatio Leinelän asemalla.

Ympäristötaiteen säätiö kiittää Kehäradan taidetta siitä, että se on oiva esimerkki taiteen nivomisesta osaksi julkista ympäristöä suunnitteluvaiheesta lähtien. Vantaan kaupunki on asemakaavaa tehdessään edellyttänyt, että Kehäradan vartta elävoitetään taiteen keinoin. Käytännön toteutusta ohjaakin projektille 2010 laadittu Kehäradan ympäristötaiteen kaava. Sen toimeenpanossa kukin asema on saanut taiteen avulla omaleimaisen identiteetin. Asemien käyttäjille on viestitetty ympäristön rakentajien myönteisestä ja käyttäjiä kunnioittavaa suhtautumista arkiseen tilaan.

 Kehäradan ja sen asemien rakentaminen on ollut monen toimijan monimutkainen ja pitkäaikainen yhteispeli.  Myöntämällä kunniakirjan Kehärataprojektin keskeisille osapuolille säätiö haluaa erityisesti kiittää ja korostaa tilaajien merkittävää roolia ympäristötaiteen toteuttamisessa. Kehäradan taide kertoo tilaajien ymmärtävän omaleimaisen ja vetovoimaisen ympäristön merkityksen käyttäjille.

Ympäristötaiteen säätiön hallitus perustelee valintaansa toteamalla muun muassa: ”Raideliikenteen ympäristöön ja visuaalisuuteen on muualla maailmassa kiinnitetty paljon huomiota. Suomessa panostukset ovat olleet varsin vaatimattomia ja tapauskohtaisia. Kehäradan kaltaisissa suurhankkeissa taide on palapelinosasista yksi pienimmistä. Lopputuloksessa taide on kuitenkin asemien ja radan käyttäjille yksi näkyvimmistä elementeistä. Kehäradan taiteen nostaminen viime vuoden merkittävämmäksi ympäristötaidekohteeksi haastaakin kaikki ratahankkeet kiinnittämään huomiota ympäristön visuaalisuuteen ja taiteeseen – joukkoliikenteen käyttäjien, asukkaiden, työmatkalaisten ja matkailijoiden – jokapäiväiseen ympäristöön.”

Vantaa on myös osoittanut edelläkävijyyttä  Kehäradan varren asuinalueiden taiteistamisessa, erityisesti Leinelässä ja Kivistössä.

Ympäristötaiteen säätiön jakaman Vuoden ympäristötaidekohde -kunniakirjan tavoitteena on nostaa esiin ympäristötaiteen erilaisia muotoja ja mahdollisuuksia sekä kiittää ja kannustaa ympäristötaideteosten tekijöitä ja tilaajia.