Kettukin taiteilijamatrikkeli esittelee erityistä tukea tarvitsevia taiteilijoita

28.4.2020Kirjoittaja: Ella-Rosa Harmanen
Kuva: Kettuki ry

Viime vuonna avautunut Kettukin taiteilijamatrikkeli esittelee erityistä tukea tarvitsevien kuvataiteilijoiden toimintaa ja teoksia. Tavoitteena on edistää taiteilijoiden yhdenvertaisuutta taidemaailmassa.

Kettukin taiteilijamatrikkeli on tietokanta, josta löytyy tietoa erityistä tukea tarvitsevista taiteilijoista ja heidän tekemästään taiteesta. Matrikkelisivustolta löytyy taiteilijoiden esittelyt, ansioluettelot, kuvia teoksista sekä tietoa siitä, mistä taiteilijan teoksia voi hankkia. Sivusto toimii työkaluna muun muassa kuraattoreille, museoille, rahoittajille ja galleristeille.

”Toivomme, että Kettukin taiteilijamatrikkelin avulla taidemaailman toimijat ja yleisö löytävät eri puolilla Suomea asuvia erityistä tukea tarvitsevia taiteilijoita ja heidän taidettaan”, kertoo Kettuki ry:n toiminnanjohtaja Päivi Lilja.

Vuonna 2002 perustettu Kettuki ry on erityistaidetoiminnan edunvalvojajärjestö ja valtakunnallinen asiantuntijaverkosto. Erityistaidetoiminnan alaan kuuluu kehitysvammaisten, autismin kirjon henkilöiden sekä laaja-alaisia oppimishäiriöitä omaavien henkilöiden taidetoiminta.

Kettukin valtakunnallinen taiteilijamatrikkeli julkaistiin vuonna 2019 yhteistyössä Vertaistaiteilijat-hankkeen (2018–2020) kanssa. Hankkeen tavoitteena on edistää erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden työelämäosallisuutta sekä toimintaa taidemaailmassa. Toiminnanjohtaja Liljan mukaan myös matrikkeli pyrkii parantamaan taiteilijoiden työmahdollisuuksia.

”Taiteilijamatrikkeli parantaa omalta osaltaan tekijöiden mahdollisuuksia tulla nähdyksi taiteilijoina ja lisää siten yhdenvertaisuutta taiteen kentällä.”

Seuraavan kerran haku matrikkeliin on avoinna tammikuussa 2021.