Kolmio-hankkeen rekrytointi

22.5.2012

Kolmio-hankkeessa taiteen hyvinvointipalveluja kehitetään kymmenessä pilottiprojektissa eri paikkakunnilla. Pilotit on suunnattu eri kohderyhmille ja ne toteutetaan moniammatillissa työryhmissä. Näihin työryhmiin etsitään nyt sopivia kuvataiteilijoita, säveltäjiä ja tuottajia. Työryhmissä on mukana myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Jokaisen pilotin kokonaisbudjetti on n. 10.000 €. Rekrytoidut henkilöt saavat työstään n. 2.000 € korvauksen ja työn ajankohta sovitaan erikseen kunkin projektin yhteydessä. Sähköinen hakuaika alkaa 15.5.2012 ja päättyy 6.6.2012. Rekrytoinnit varmistuvat syksyllä.

Pilottiprojektit:

– Onnikoti
– Kuntoutuskeskus Kankaanpää
– Musiikkitalo
– Helsingin Taidehalli
– Espoon kaupunki – EMMA – Tapiola Sinfonietta
– Kauniasten kaupunki – vanhustyö
– Kauniaisten kaupunki – nuorisotyö
– Nurmijärvi – Harjulan koulu
– ArtShortCut

Tarkemmat kuvaukset piloteista löytyvät osoitteesta: https://docs.google.com/open?id=0Bwhz8o5uCuy2bEhnY1psekhtelU

Projekteihin voi hakea sähköisesti osoitteessa: https://elomake.samk.fi/lomakkeet/1878/lomake.html

Lisätietoja piloteista 1 ja 2: 

Tomi Kuusimäki, projektipäällikkö, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Kuvataide Kankaanpää, tel. 044 710 6113, tomi.kuusimaki@samk.fi

Lisätietoja piloteista 3-10:

Riikka Talvitie, säveltäjä, Kolmio-hankkeen tuottaja, tel. 040 7216418, riikka.talvitie@composers.fi