Kompromissi kuvataiteen toisen asteen tutkinnosta: ”Tärkeä työvoitto kuvataiteelle”

11.10.2017

Kuvataiteen toisen asteen koulutus saa sittenkin jatkoa. Uuden tutkinnon nimi on media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto. Suomen Taiteilijaseura on tyytyväinen kompromissiin, sillä alkuperäisen ehdotuksen mukaan kuvallisen ilmaisun tutkinto olisi kadonnut kokonaan.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on vahvistanut asetuksen ammatillisen koulutuksen reformiin liittyvistä tutkintorakenteista tällä viikolla. Jatkossa kuvataiteen toisen asteen tutkinto on osa media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoa.

Tutkinnon perusteita on valmisteltu Opetushallituksen työryhmässä, jonka puheenjohtajana toimii Suomen Taiteilijaseuran toiminnanjohtaja Kirsi Korhonen. Hän on tyytyväinen siihen, että uusi asetus turvaa kuvataiteilijan opintopolun toisen asteen opinnoista aina kuvataiteen tohtoriksi saakka. Ammatillinen toisen asteen tutkinto on tärkeä etenkin nuorille, jotka pyrkivät myöhemmin korkea-asteen kuvataideopintoihin.

Nyt tunnustetaan se, että kuvataiteilijat ovat koulutettuja ammattilaisia ja että kuvataiteella on merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa.

”On tärkeää, että kuvallinen ilmaisu säilyy perustutkinnon nimessä. Nyt tunnustetaan se, että kuvataiteilijat ovat koulutettuja ammattilaisia ja että kuvataiteella on merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa”, sanoo Korhonen.

Ammatillisen koulutuksen reformi perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön ohjausryhmän ehdotukseen, joka karsii huomattavasti toisen asteen tutkintojen määrää. Ehdotuksessa kuvataide menetti oman, vakiintuneen kuvallisen ilmaisun tutkinnon. Uudistus kohteli eri taiteen aloja epätasa-arvoisesti, koska esimerkiksi musiikki, tanssi ja sirkus saivat säilyttää tutkintonsa ennallaan.

Kuvallisen ilmaisun tutkinnon lopettaminen herätti kuvataiteen kentällä laajaa vastustusta, kun Taiteilija-lehti uutisoi asiasta helmikuussa 2017. Toiminnanjohtaja Korhonen kiittää opetusministeri Sanni Grahn-Laasosta siitä, että kuvataiteilijoita on kuultu ja kompromissi vastaa kentän toiveita oman tutkinnon säilyttämisestä.

”Tämä on tärkeä työvoitto kuvataiteelle. Olemme tehneet hartiavoimin työtä vakuuttaaksemme, että kuvallisella ilmaisulla on merkitystä. Haluan kiittää opetusministeriä siitä, että hän kuuli kuvataidealan huolen ja vahvisti kompromissiesityksen, joka säilyttää kuvallisen ilmaisun osana suomalaista toisen asteen ammatillista koulutusta”, sanoo Korhonen.

Eduskunta vahvisti lain ammatillisesta koulutuksesta tämän vuoden elokuussa. Nyt asetuksella määritetyt uudet ammatillisen koulutuksen perustutkinnot tulevat voimaan tammikuussa 2018. Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon sisällön perusteet ovat parhaillaan lausuntokierroksella, ja ne vahvistetaan tämän vuoden puolella.